77. rocznica powstania Jednolitego Wojska Polskiego

________21 lipca 2021 roku, o godz. 12, 00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 77. rocznicy powołania Jednolitego Wojska Polskiego. Organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.
Wieńce i kwiaty złożyły m.in. delegacje:
– Organizatorów;
–  Ambasady Federacji Rosyjskiej;
– Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
– Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
– Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW (delegacja w składzie: gen.bryg.ds. Jerzy Pacześniak, ppłk ds. Eugeniusz Karbowiak, ppor.ds. Anna Karbowiak i ppor.ds. Joanna Zatorska –Miller).

Opracowanie:  Eugeniusz Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation