Halina Bender

_(23.12.1938 r. – 21.04.2021 r.)

________Uroczystość pożegnania odbyła się 30 kwietnia 2021 r. na Komunalnym Cmentarzu Południowym w Antoninowie. Urna z prochami Zmarłej spoczęła   w niszy kolumbarium, obok  urny z prochami ukochanego męża Ludwika, który tam spoczął 12 stycznia br. Tak się stało, że tuż po 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego (w sierpniu ub. roku) i wręczenia im „Medali  za długoletnie pożycie małżeńskie” nastąpił kres ich wspólnej drogi. Z uwagi na pandemię, uroczystość miała bardzo skromny charakter. W pożegnaniu uczestniczyła córka Elżbieta z mężem oraz delegacja naszego Koła.

Żegnaj Halino!
Cześć Twojej pamięci!

   Foto i opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation