Mamy „swoich” generałów

_______Z ogromną satysfakcją i radością komunikujemy, że niżej wymienieni nasi koledzy z Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP, w uznaniu zasług dla naszej Ojczyzny, zostali z dniem 3 maja 2019 r. awansowani na stopnie generałów brygady drużyn strzeleckich:
– płk mgr inż. WP Gąska Jerzy Eugeniusza;
– płk dypl. Wrona Zbigniew Bolesława.
______Akty nominacyjne   wręczył nowo mianowanym w  dniu 14 czerwca 2019 r. Naczelny Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich – gen. dyw. ds. Jan G. Grudniewski.

Jurku i Zbyszku!
Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze gratulacje!

 Koleżanki i koledzy z Koła Nr 6

Comments are closed.

Post Navigation