Spotkanie w PKPS.

Grudzień 15th, 2012 | autor

gru
15

W piątek 14 grudnia w siedzibie PKPS Ochota przy ul. Grójeckiej 120 odbyło się uroczyste spotkanie podopiecznych z władzami Dzielnicy Warszawa Ochota w osobach wiceburmistrzów pp. Krzysztofa Kruka i Piotra Żbikowskiego oraz naczelnikiem Wydziału Kultury p. Kingą Wiśniewską, kierownictwem PKPS Ochota pp. Józefem Idzikowskim i Zdzisławą Żochowską, przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Oddziałem tj. prezesem Koła nr 6 ZŻWP im. 2 Armii WP przy DGW mjr Janem Dźwigałą i prezesem Stowarzyszenia Incjatyw Społecznych ” O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” Zbigniewem Wrona oraz lokalnej prasy. Okazją do wymiany poglądów było organizowane corocznie spotkanie opłatkowe, któremu tradycyjnych barw nadal miejscowy proboszcz ks. Kazimierz Sznajder. W trakcie spotkania za niesienie pomocy i wieloletnie zaangażowanie w działania PKPS wyróżniony został brązową odznaką PKPS p. Zbigniew Szewczyk. Odznakę wręczali i gratulowali Piotr Żbikowski i Krzysztof Kruk. Mający dzień wcześniej okrągłą rocznicę urodzin Józef Idzikowski z rąk Jana Dźwigały otrzymał pamiątkową „deskę” z urodzinowymi życzeniami. Uczestnicy spotkania oprócz serdecznych życzeń, usłyszeli zapewnienie o trosce i wszechstronnej pomocy jaka jest i będzie udzielana przez władze Ochoty. Ta wiadomość bardzo ucieszyła wszystkich i pięknie wpisała się w radosny nastrój spotkania.

Dzień Dziecka 2012

Czerwiec 30th, 2012 | autor

cze
30

Uśmiech dziecka naszą radością

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 27 maja 2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ,,O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”Pani Małgorzata Machaj i Pan Stanisław Pieczara odwiedzili oddział dziecięcy w Klinice MSW przy ul. Wołoskiej wręczając małym pacjentom paczki z upominkami i słodyczami.

Dnia 3 czerwca 2012 r. w Parku Szczęśliwickim na Ochocie zorganizowano dla dzieci wiele atrakcji. Stoisko przygotowane przez Panie z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddziału Ochockiego oraz naszego Stowarzyszenia było oblegane przez dzieci ,które chętnie malowały przygotowane żółwie, węże i myszki uszyte z płótna. Wykazały się one inwencją twórczą ,prace ich były barwne i oryginalne.  Maluchy były szczęśliwe,że mogły zabrać ze sobą malowane na festynie zabawki,a w nagrodę dostawały słodycze i upominki.

Zarząd Stowarzyszenia ,,O GODNOŚĆ DO KOŃCA… ” dziękuje Pracownikom PKPS-Ochota oraz naszym Członkom za wzięcie udziału w organizacji Dnia Dziecka i stworzenie miłej i serdecznej atmosfery wśród milusińskich.

Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem Vice Szefowej PKPS pani Zdzisławie Żochowskiej , która ze swoim zaangażowanym zespołem wykonała ogromną pracę przygotowując atrakcyjne upominki oraz upieczone przez siebie słodkie rogaliki.

Aktywnie działali również nasi przedstawiciele: Jadwiga Łuczak , Marek Parasiak, Paweł Witecki i Wiesia Wypych.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym

Prezes SIS: Zbigniew Wrona

th=13837cae44ed37cf

Walne Zgromadzenie 2012

Maj 31st, 2012 | autor

maj
31

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia, działając na podstawie § 24 Statutu, zwołał na g. 10.00, w pierwszym terminie, a na g. 10.15 w drugim terminie – w dniu 19 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Miejsce WZ – sala Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Jednocześnie Zarząd proponuje następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Stwierdzenie prawomocności WZ.

  3. Zatwierdzenie  sprawozdania zarządu, komisji kontroli wewnętrznej oraz sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 rok.

  4. Zmiany w Składzie Zarządu.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zakończenie obrad

P R E Z E S

Zbigniew WRONA

 

Sponsorzy.

Styczeń 27th, 2012 | autor

sty
27

  • Laboratorium kosmetyczne „Joanna”

 

MIKOŁAJKI 2011

Grudzień 28th, 2011 | autor

gru
28

 

MIKOŁAJKI 2011

W dniu 11 grudnia o godz. 11.00 w Domu Kultury „Rakowiec” mieszczącym się przy ul. Wiślickiej 8 odbyła się bardzo fajna impreza zatytułowana „Ochockie Mikołajki”.

Organizatorami „Ochockich Mikołajek” byli:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA …”;

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – Oddział Warszawa Ochota;

- Koło nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

przy Dowództwie Garnizonu Warszawa;

Sponsorami były osoby prywatne, szkoły (akcja dzieci – dzieciom) oraz firma kosmetyczna „JOANNA” . Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Przygotowaliśmy również podziękowania w formie pisemnej, które przy najbliższej sposobności zostaną wręczone.

Patronat medialny nad naszą mikołajkową imprezą objął „INFORMATOR OCHOTY I WŁOCH” pod redakcją pana Grzegorza WYSOCKIEGO, a cała impreza odbywała się pod batutą i przy współudziale wiceburmistrza Ochoty pana Krzysztofa KRUKA.

W bardzo fajnej zabawie wzięło udział 140 dzieciaków przybyłych z rodzicami lub opiekunami – w tym 10 – cioro pod opieką dyrektora Zespołu Szkół pani Wandy ZDANOWICZ – przyjechało do nas z daleka, aż ze Stanisławowa.

Wspólną uroczystość uświetniły występy WokalnegoZespołu Dziecięcego „GONG” funkcjonującego przy Domu Kultury „Rakowiec”, który prowadzi z sukcesami pan Jacek KOWALCZYK, oraz dojrzałego zespołu o nazwie Stowarzyszenie Harcerzy Seniorów – Okęcie. Były piosenki, kolędy i tańce. Były prezenty wręczane Dzieciom przez dwóch prawdziwych Świętych Mikołajów, radości było bardzo dużo, co osobom zaangażowanym w „Ochockie Mikołajki” sprawiło wiele radości.

(…)

Read full story

NAGRODZONY WOLONTARIAT

Listopad 27th, 2011 | autor

lis
27

NAGRODZONY WOLONTARIAT

W dniu 26 listopada o godz.14.00 na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama STRUZIKA przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Oddziału Warszawa Ochota, wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych w Otrębusach-Karolinie. Podsumowanie działalności w mijającym roku odbyło się w pięknych obiektach Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca, potocznie zwanym KAROLIN – „Matecznik Mazowsze”. Zaproszenie było wyróżnieniem za działalność naszych organizacji w tym roku, a szczególnie, jako przyjaznych wolontariuszom, wspomagając, uczestnicząc i niosąc pomoc innym zostaliśmy zauważeni. Cieszymy się z tego faktu i zamierzamy dalej, jeszcze skuteczniej pracować – pomagając tym, którzy na naszą pomoc czekają.

Program uroczystości składał się z następujących podsumowań działalności w 2011 roku:

- wręczenie nagród w konkursie „Barwy wolontariatu”;

- wręczenie nominacji do etapu ogólnopolskiego w konkursie „Organizacja przyjazna wolontariuszom”;

- wręczenie pucharów zwycięzcom Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin;

- wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Mazowsza”;

- wręczenie nagród laureatom XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość wzbogacili swoimi występami:

- Marcin Wyrostek z Zespołem Tango Corazon Quintel;

- Para taneczna: Anna Głogowska i Jan Kliment;

- Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Całość programu prowadził Tomasz KAMMEL.


MIKOŁAJKI 2011

Listopad 22nd, 2011 | autor

lis
22

 

Jak co roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” bierze udział w organizacji „paczki od Mikołaja dla najbardziej potrzebujących”. W tym roku naszą akcją objęte są szkoły podstawowe w Dzielnicy Warszawa Ochota. Szkoły biorą udział w tej akcji i pomagają zbierać prezenty, oraz wytypują uczniów najbardziej potrzebujących, którym Mikołaj uroczyście wręczy paczki na specjalnej, centralnie przygotowanej uroczystości.

Oto list, którym zwracamy się do szkół o wspólne działanie.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” pod patronatem Burmistrza Ochoty pana Krzysztofa Kruka organizuje Mikołajki dla najuboższych dzieci z dzielnicy.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zorganizowanie w Państwa placówce akcji „Dzieci Dzieciom” zebrania artykułów szkolnych i słodyczy, które zostaną przekazane w świątecznych paczkach dla dzieci naszej Dzielnicy.

Nasze Stowarzyszenie podczas 11 letniej pracy zorganizowało wiele imprez dla dzieci, każda z nich wywołała uśmiech na twarzach dzieci. Jest on o tyle cenny, że staramy się pomagać dzieciom najbiedniejszym często z patologicznych rodzin.

Ze swojej strony możemy zaproponować podziękowanie Szkole na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sis.warszawa.pl), podziękowanie za wsparcie Mikołajkowego projektu oraz wybranym przez Państwa placówkę uczniom wydanie zaświadczeń o wolontariacie.

W załączeniu przekazujemy 10 zaproszeń dla uczniów Państwa placówki, prosimy o przekazanie ich dla najuboższych dzieci w klasach 1-3. Informujemy, że podstawą odebrania paczki dla dziecka jest załączone zaproszenie.

 

W przypadku pytań prosimy o telefon do Stowarzyszenia 22/ 823-77-06 lub 500-102-635 Małgorzata Machaj.

WCZASY SENIORÓW

Lipiec 30th, 2011 | autor

lip
30

W dniu 28 lipca na zakończenie turnusu wczasowego Seniorów odbyło się uroczyste spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, miasta  i dzielnicy Ochota oraz Polskiego Związku Działkowców, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” oraz Koła nr 6 Związku Żołnierzy WP. Wczasy w mieście zorganizował dzielnicowy Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na Ochocie wspólnie z Burmistrzem Ochoty i PZD na terenie ROD Rakowiec. Z powody niewielkich funduszy jakie przekazano do dyspozycji PKPS-Ochota w tym roku wczasy trwały tylko jeden miesiąc. Pomimo to uczestnicy wczasów byli zadowoleni z formy wypoczynku, humor im dopisywał. Były pieśni w ich wykonaniu, żarty oraz podziękowanie dla organizatorów i prośba do „władz” o zabezpieczenie środków na poziomie potrzeb, które są przecież bardzo skromne. Podczas spotkania występował zespół muzyczny.

Zobacz zdjęcia.