Walne Zgromadzenie 2012

Maj 31st, 2012 | by | uncategorized

maj
31

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia, działając na podstawie § 24 Statutu, zwołał na g. 10.00, w pierwszym terminie, a na g. 10.15 w drugim terminie – w dniu 19 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Miejsce WZ – sala Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Jednocześnie Zarząd proponuje następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Stwierdzenie prawomocności WZ.

  3. Zatwierdzenie  sprawozdania zarządu, komisji kontroli wewnętrznej oraz sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 rok.

  4. Zmiany w Składzie Zarządu.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zakończenie obrad

P R E Z E S

Zbigniew WRONA

 

Authored by

Możliwość komentowania jest wyłączona.