Spotkanie w PKPS.

Grudzień 15th, 2012 | by | uncategorized

gru
15

W piątek 14 grudnia w siedzibie PKPS Ochota przy ul. Grójeckiej 120 odbyło się uroczyste spotkanie podopiecznych z władzami Dzielnicy Warszawa Ochota w osobach wiceburmistrzów pp. Krzysztofa Kruka i Piotra Żbikowskiego oraz naczelnikiem Wydziału Kultury p. Kingą Wiśniewską, kierownictwem PKPS Ochota pp. Józefem Idzikowskim i Zdzisławą Żochowską, przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Oddziałem tj. prezesem Koła nr 6 ZŻWP im. 2 Armii WP przy DGW mjr Janem Dźwigałą i prezesem Stowarzyszenia Incjatyw Społecznych ” O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” Zbigniewem Wrona oraz lokalnej prasy. Okazją do wymiany poglądów było organizowane corocznie spotkanie opłatkowe, któremu tradycyjnych barw nadal miejscowy proboszcz ks. Kazimierz Sznajder. W trakcie spotkania za niesienie pomocy i wieloletnie zaangażowanie w działania PKPS wyróżniony został brązową odznaką PKPS p. Zbigniew Szewczyk. Odznakę wręczali i gratulowali Piotr Żbikowski i Krzysztof Kruk. Mający dzień wcześniej okrągłą rocznicę urodzin Józef Idzikowski z rąk Jana Dźwigały otrzymał pamiątkową „deskę” z urodzinowymi życzeniami. Uczestnicy spotkania oprócz serdecznych życzeń, usłyszeli zapewnienie o trosce i wszechstronnej pomocy jaka jest i będzie udzielana przez władze Ochoty. Ta wiadomość bardzo ucieszyła wszystkich i pięknie wpisała się w radosny nastrój spotkania.

Authored by

Możliwość komentowania jest wyłączona.