Obchody zwycięstwa nad faszyzmem

Jak co roku bardzo uroczyście członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa obchodzili 66. rocznice zwycięstwa nad faszyzmem niemieckim. M.in. delegacja Koła: kpt. Jan Dźwigała, płk Jerzy Gąska,płk Zbigniew Wrona,  pani Marzena Kruk i pani Agata Jastrzębska – złożyła w czasie uroczystości państwowych na Cmentarzu–Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich – wieniec od wszystkich członków koła.

Nadanie sztandaru

Przed GNŻ wkroczyła kompania Reprezentacyjna WP na czele z kpt. Rafałem DZIURĄ oraz Orkiestra Wojskowa z Warszawy. Całością dowodził (i wcześniej prowadził przygotowania) kpt. Sebastian CICHOSZ. Na początku uroczystości narrator –  płk Leszek PIETRZAK przybliżył zebranym historię Koła Nr 6 i Grobu Nieznanego Żołnierza. Zasadnicza uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i zmianą posterunku honorowego przy GNŻ. Następnie prezes Koła powitał zaproszonych gości: panią Halinę WIŚNIEWSKĄ, żonę  „Ojca Chrzestnego” sztandaru zmarłego płk Jerzego WIŚNIEWSKIEGO, panią Wiesławę WYPYCH  -„ matkę chrzestną” sztandaru,  gen. dyw. Adama RĘBACZA –   prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk. Bogdana MILLERA – prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, ppłk Ryszarda NAJCZUKA – przedstawiciela Sekretarza Stanu MON – Czesława PIĄTASA, kadm. Marian Ambroziak – przedstawiciel szefa Sztabu Generalnego WP – gen. Mieczysława CIENIUCHA, zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Andrzeja ŚMIETANĘ i pozostałych oficerów DGW,  płk dypl. Tadeusza MAKAREWICZA  –  dowódcę Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, uczestnika II wojny światowej,  por. Ludwika BENDERA –  żołnierza 2 Armii WP, uczestnika II wojny światowej, Zbigniewa LIPPE – byłego  wiceprezydenta m. st. Warszawy, Sebastiana WIERZBICKIEGO – wiceprzewodniczącego Rady Warszawy, prezesa warszawskiego zarządu SLD z delegacją radnych, .Antoniego KOSTRZEWĘ –  prezesa Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Grażynę FRANKE – prezesa Mazowieckiego Zarządu Działkowców Polskiego Związku Działkowców, Krzysztofa KRUKA – wiceburmistrza Ochoty, Józefa IDZIKOWSKIEGO i Zdzisławę ŻOCHOWSKĄ –  prezesa i wiceprezesa  zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota, fundatora sztandaru, Leszka RYCHLIKA –   właściciela Domu Pogrzebowego„STYKS”, fundatora sztandaru, Włodzimierz SIBILSKIEGO –   prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Na Wirażu” , fundatora sztandaru, Ryszarda NIEDBAŁĘ –  prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rakowiec”, fundatora sztandaru,  płk dypl. Zbigniewa WRONĘ – prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O godność do końca…”, fundatora sztandaru, dowódcę pocztu  sztandarowego oraz pozostałych  członków zarządu Stowarzyszenia: Małgorzatę MACHAJ – wiceprezesa, Marzenę KRUK – sekretarza, fundatora sztandaru i Marka PARASIAKA – skarbnika. Serdecznie powitał Zbigniewa MACIEJCA – prezesa zarządu spółki z o.o. ADAMAR w Przyjmach k/Poręby za Wyszkowem oraz Leszka KUBEL – leśniczego  w nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka.
Powitał  poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Warszawy.
Następnie odbyło się uroczyste wbijanie gwoździ honorowych w drzewce sztandaru przez:
Halinę WIŚNIEWSKĄ, żonę  Ojca Chrzestnego sztandaru zmarłego płk Jerzego WIŚNIEWSKIEGO, Wiesławę WYPYCH – matkę chrzestną sztandaru,  gen. dyw. Adama RĘBACZA  –   prezesa ZG ZŻWP, ppłk. Ryszarda NAJCZUKA – przedstawiciela Sekretarza Stanu MON, kadm. Mariana  AMBROZIAKA  – przedstawiciela Szefa Sztabu Generalnego WP, płk. Andrzeja ŚMIETANĘ – zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa,  płk dypl. Tadeusza MAKAREWICZA       –  dowódcę ZJZMON, uczestnika II wojny światowej, fundatora,  por. Ludwika BENDERA   –  żołnierza 2 Armii WP, uczestnika II wojny światowej, Zbigniewa LIPPE  –  byłego wiceprezydenta m. st. Warszawy, Krzysztofa KRUKA –wiceburmistrza Ochoty, ppłk Grzegorza SEROCKIEGO – projektanta i fundatora sztandaru, płk. Stanisława ZAWADKĘ –  skarbnika Zarządu Okręgowego  Polskiego Związku Działkowców, fundatora sztandaru, Marzenę KRUK – sekretarza S.I.S. „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”, fundatora sztandaru, Józefa IDZIKOWSKIEGO –  prezesa zarządu PKPS  O/Ochota, fundatora sztandaru, Leszka RYCHLIKA  –   właściciela Domu Pogrzebowego „STYKS”, fundatora sztandaru, Włodzimierza SIBILSKIEGO –   prezesa R.O.D. ”Na Wirażu”, fundatora sztandaru,  Ryszarda NIEDBAŁĘ  –  prezesa R.O.D. „Rakowiec”, fundatora sztandaru,  płk. Zbigniewa WRONĘ –  prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”,  fundatora sztandaru, dowódcę  pocztu  sztandarowego oraz kpt. Jana DŹWIGAŁĘ – prezesa Koła, fundatora sztandaru.
Następuje kulminacyjny moment. Poczet sztandarowy i prezes Koła Nr 6 występują przed front szyku. Kompania prezentuje broń. Panie: Halina WIŚNIEWSKA i Wiesława WYPYCH – podnoszą sztandar ze stołu i przekazują go prezesowi Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dyw. Adamowi RĘBACZOWI. Po tej czynności prezes ZG podnosi sztandar do pozycji pionowej, trębacze grają sygnał „Słuchajcie wszyscy”, wygłasza formułę: „Wręczam Panu prezesowi sztandar koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa”. Następnie pochyla sztandar. Prezes Koła Nr 6 klęka na prawe kolano, ujmuje płat sztandaru, podnosi go do ust i całuje go. Następnie wstaje, przejmuje sztandar od prezesa ZG odpowiadając: Ku chwale Ojczyzny”, wykonuje w tył zwrot i dokonuje prezentacji sztandaru pochylając go w prawo, a potem w lewo. Poczet sztandarowy klęka na prawe kolano, prezes Koła Nr 6 pochyla sztandar, sztandarowy ujmuje płat sztandaru, unosi go do ust i całuje. Potem poczet wstaje, sztandarowy przejmuje sztandar od prezesa Koła i trzyma go w położeniu „Prezentuj”, trębacze grają „Hasło WP”. Następnie poczet rozpoczyna marsz, przechodzi przed frontem pododdziału oraz pocztów sztandarowych i zajmuje wyznaczone miejsce.
Następnie przemówienie wygłasza płk Eugeniusz GRADON – prezes honorowy Koła Nr 6. Szczególna uwagę zwrócił na rys historyczny i to  że uroczystość odbywa się w 30. rocznicę powstania Koła Nr 6 i całego Związku. Podziękował Zarządowi Głównemu Związku i Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu za opiekę. Poinformował o dobrych perspektywach działalności. Zwrócił szczególną uwagę na bardzo owocną współpracę z władzami samorządowymi Warszawy, z oddziałem ochockim PKPS, z Polskim Związkiem Działkowców oraz  z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi: „Na wirażu”, „Rakowiec”, „Stolica” i „Krępa Rosa”. Na zakończenie serdecznie podziękował wszystkim za udział w uroczystości, szczególnie warszawiakom.
Następuje złożenie wieńców na płycie GNŻ. Delegacje zajmują miejsca za wieńcami. Kompania reprezentacyjna prezentuje broń. Trębacze grają „Tremmollo”. Wieńce składają delegacje:

 1. Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie: płk Tadeusz MAKAREWICZ, kpt. Jan DŹWIGAŁA,por. Ludwik BENDER;
 2. w imieniu sekretarza stanu w MON ppłk Ryszard NAJCZUK   z departamentu wychowania i promocji obronności;
 3. w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP –  kadm. Marian AMBROZIAK;
 4. w imieniu Dowódcy  Garnizonu Warszawa – płk Andrzej ŚMIETANA;
 5. Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”: Marzena KRUK, Małgorzata MACHAJ, st. chor. Marek PARASIAK;
 6. w imieniu Rady Warszawy i Zarządu Warszawskiego SLD delegacja pod przewodnictwem Sebastiana WIERZBICKIEGO;
 7. wiceburmistrz Ochoty – Krzysztof KRUK w towarzystwie Jana MOLO;
 8. w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – prezes ZG gen. dyw. Adam  Rębacz w towarzystwie Haliny WIŚNIEWSKIEJ i Wiesławy WYPYCH;
 9. Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – z prezesem płk. Bogdanem MILLEREM;
 10. Polskiego Związku Działkowców – z prezesem Krajowej Rady Antonim KOSTRZEWĄ, Grażyną FRANKE – prezesem Mazowieckiego Okręgu PZD oraz płk. Stanisławem ZAWADKĄ – skarbnikiem Mazowieckiego;
 11. Oddziału Ochockiego PKPS – z prezesem Józefem IDZIKOWSKIM i wiceprezesem – Zdzisławą ŻOCHOWSKĄ;
 12. Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Warszawy: „Rakowiec” i  „Na wirażu – na czele prezesi: pan Ryszard NIEDBAŁA i Włodzimierz  SIBILSKI;
 13. Klubu  Jeździeckiego „ Legia-Kozielska” – na czele delegacji płk Jerzy GĄSKA w towarzystwie mistrza olimpijskiego- Jana KOWALCZYKA i  amazonki stowarzyszenia  – Anny ROJEK , wieniec niósł jeździec  szwadronu reprezentacyjnego  WP – st.  kpr. Krzysztof MAZUR;
 14. Koła Nr 23 przy Dowództwie Sił Powietrznych z płk. GRABOWSKIM na czele.

Przewodniczący delegacji dokonują wpisów w księdze honorowej.  Po wpisie ostatniej delegacji  trębacz gra utwór „Śpij Kolego”. Następnie orkiestra wykonuje „Pieśń Reprezentacyjną WP”. Na zakończenie defilada Kompanii Reprezentacyjnej WP i Orkiestry Wojskowej z Warszawy oraz pocztów sztandarowych.

Druga część imprezy odbyła się w pięknym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec”, gdzie uczestnicy zostali przewiezieni autokarem. Zaskoczenie było pełne. Pięknie przygotowany teren, warunki do grillowania, stoliki z parasolami, dania gorące i zimne, napoje i.t.p.  W widocznym miejscu w stojaku dwa wspaniale prezentujące się sztandary: gospodarzy – R.O.D. „Rakowiec”  i Koła Nr 6.
Na początek uroczystości prezes koła Nr 6 – kpt. Jan DŹWIGAŁA odczytał uchwałę Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 8 lutego 2011 r. o nadaniu brązowych odznak „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” niżej wymienionym członkom Koła:
gen. bryg. Mieczysław BAKA, por. Ludwik BENDER, kpt. Jan DŹWIGAŁA, płk Jerzy GĄSKA, płk Eugeniusz GRADOŃ, ppłk Adam GRZEŚKOWIAK, st. chor. szt. Mirosław HAJDUK, płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI, ppłk Władysław KAŹMIERCZAK, płk Jerzy MALINOWSKI, płk Tadeusz MAKAREWICZ, płk Jan MŁYNARCZYK, płk Antoni MOLENDA, por. Jan NIEDŹWIECKI, płk Marian NOWACKI, płk Wincenty NOWACZYŃSKI, st. chor. Bolesław OKRUTNIK, chor. szt. Stanisław PIECZARA, płk Antoni RUMIAK, ppłk Grzegorz SEROCKI, płk Józef TURLEJSKI, płk Henryk WASIELEWSKI, chor. Eugeniusz WASYK, ppłk Roman WOJTCZAK, płk Zbigniew WRONA, chor. Ryszard ZIENKIEWICZ.
Aktu wręczenia dokonywał prezes kpt. Jan DŹWIGAŁA i wiceprezes płk Zbigniew WRONA.

Następnie o głos poprosił prezes Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Zakomunikował, że w uznaniu zasług dla integracji społeczności działkowców     i owocną współpracę uchwałą Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców – Jan DŹWIGAŁA został wyróżniony odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Aktu dekoracji dokonał pan prezes KOSTRZEWA w towarzystwie pani prezes Grażyny FRANKE i płk. Stanisława ZAWADKI.
Po tej części rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, wspominki z dawnych czasów i prognozy na przyszłość.
Należy dodać, że wspaniałe jadło przygotowały panie z Klubu Seniora na Ochocie oraz pracownicy z R.O.D. „Rakowiec”.
Za gościnę na ogrodzie serdecznie dziękujemy zarządowi z panem Ryszardem NIEDBAŁĄ na czele!

Najwyższe słowa podziękowania kierujemy  do Dowódcy garnizonu Warszawa – pana gen. bryg. Wiesława GRUDZIŃSKIEGO.
Panie Generale! Dziękujemy za  możliwość świętowania pod GNŻ,  za wspaniałe przygotowanie tej uroczystości! Dziękujemy wszystkim żołnierzom – biorącym udział w tej pięknej uroczystości!

Jan Dźwigała
Prezes Koła Nr 6  im. Żołnierzy 2 AWP
ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

11.03.2011

W dniu 10 marca odbyło się zebranie Członków Kola. Zebranie prowadził Prezes naszego Koła nr 6 kol. Jan Dźwigała i miało ono charakter uroczysty. Powodem było uhonorowanie Pań, które należą do Koła oraz Żon żołnierzy zawodowych i współpracujących z Kołem Pań z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Ochoty, które uczestniczyły w zebraniu na zaproszenie Zarządu Koła, z uwagi na miniony dwa dni wcześniej Dzień Kobiet.

Drugim powodom uroczystego zebrania była obecność Katarzyny Piekarskiej – Wiceprzewodniczącej SLD i Marka Nawrota – Sekretarza Generalnego partii, oraz Krzysztofa Kruka – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota, którzy przyjęli nasze zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w pierwszej części zebrania poświęconej sprawom związanym ze środowiskiem wojskowym, polityce wewnętrznej oraz aktywności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych jesienią 2010 roku oraz planami na tegoroczne wybory parlamentarne. Goście zebrania odpowiadali również na pytania z sali zdawane m.in. przez ppłk rez. Jana Otrębowskiego, płk rez. Eugeniusza Gradonia, chor. sztab. rez. Stanisława Pieczarę i innych.

Miłym akcentem świadczącym o dobrej współpracy i wzajemnym zrozumieniu było wręczenie przez Zastępcę Burmistrza Ochoty ozdobnej tablicy z gratulacjami i podziękowaniami dla Koła, oraz wręczenie panu Krzysztofowi Krukowi symboli Koła na specjalnej plakietce.

Wszystkie Panie, którym życzenia w imieniu Członków Koła złożył Prezes Kola Jan Dźwigała, zostały uhonorowane również kwiatami z Katarzyną Piekarską włącznie, była kawa, herbata i ciastka i jak zwykle bardzo fajna atmosfera. Część z naszych kolegów na wniosek Zarządu otrzymała pamiątkowe medale „XXX – Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznane przez Zarząd Główny ZŻWP – m.in. wyróżnienie otrzymali: płk rez. Ryszard Mąkolski, ppłk rez. Grzegorz Serocki, kpt. rez. Jan Dźwigała, chor. sztab Józef Dźwigała i inni. Odznaczenia wręczał mjr rez. Henryk Jagielski – członek władz Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu wręczyliśmy okolicznościową plakietką z symbolami naszego Koła za przyjacielską współpracą.

Obecnym na zebraniu został zaprezentowany sztandar, którego haft został ukończony kilka dni wcześniej we Włocławku, prezentacji dokonali koledzy występujący w poczcie sztandarowym. Po montażu z drzewcem wygląda pięknie i jest pierwszym sztandarem w ramach ZŻWP, który został ufundowany dla naszego Koła zgodnie z nową ustawą i zostanie nam uroczyście wręczony 27 kwietnia 2011 roku. Najwięcej wysiłku w ten piękny czyn zwierający naszą historię i współczesność włożyli koledzy: kpt. rez. Jan Dźwigała, ppłk rez. Grzegorz Serocki i płk rez. Jerzy Gąska.

Przypomnę, iż fundatorem sztandaru jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…’ przy dużej pomocy Członków Koła.

 

projetowanie sztandarów

Ponieważ mamy doświadczenie i dotychczas projektowane propozycje sztandarów dla różnych organizacji bardzo się osobom zainteresowanym podobały, to Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA” wspólnie z Zarządem Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w porozumieniu z kol. Grzegorzem SEROCKIM uprzejmie informuje, iż może podjąć się projektowania sztandarów dla organizacji, które są uprawnione do jego posiadania łącznie z pilotowaniem jego wykonania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Chętni do skorzystania z naszej oferty mogą kontaktować się z Zarządem pod adresami umieszczonymi na stronach internetowych lub telefonicznie.

Sztandar dla Koła

SZTANDAR DLA KOŁA NR 6 ZŻWP

 

 

Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA” jest fundatorem sztandaru dla Koła nr 6 im.Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Projekt sztandaru wykonał członek SIS i Koła nr 6, nasz kolega Grzegorz Serocki. Sztandar był ręcznie haftowany i jest piękny. W dniu wczorajszym został przywieziony z pracowni z Włocławka przez kol. kol. Jerzego Gąskę, Grzegorza Serockiego i Zbigniewa Wronę i przekazany w siedzibie Zarządu Koła jego Prezesowi – Janowi Dźwigale. Prezes Koła nr 6 był bardzo dumny i szczęśliwy, szczerze nam podziękował i zapewnił iż sztandar zostanie pokazany członkom Koła na najbliższym  zebraniu, a przechowywany będzie w specjalnie wykonanej w tym celu gablocie.

Sztandar w 30-lecie powstania pięknie wpisuje się w tradycje żołnierskie oraz bardzo prężną i wielopłaszczyznową pracę Koła. Zarząd Koła, a szczególnie jego Prezes kol. Jan Dźwigała jest zaangażowany w organizację wręczenia sztandaru z całym ceremoniałem przewidzianym na taką uroczystość oraz przygotowaniami do jej przeprowadzenia.

30-lecie Koła

30.lecie Związku w Kole Nr 6 w Warszawie

Bardzo uroczysty i podniosły charakter miało zebranie członków Kola Nr 6 przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Prezes honorowy Koła – płk Eugeniusz Gradoń przedstawił historię i członków szczególnie dla niego zasłużonych. Przewodniczący Komisji rewizyjnej – płk Józef Turlejski podkreślił, że Koło jest na dobrej drodze. Rozwija się i wzbogaca formy działalności. Na podkreślenie zasługuje fakt znacznego przyrostu członków w kole. W ciągu ostatnich sześciu lat stan ilościowy uległ zwiększeniu o ponad 100%. We wzroście szeregów zasługi mają prawie wszyscy członkowie koła. Od grudnia 2010 r. do lutego zostało przyjętych osiem osób, są to: st. chor. szt. Władysław Jończyk, chor. szt. Jan Mazur, płk Antoni Moroz, mł. chor. szt. Jacek Jankowski, płk Władysław Paździor, płk Stanisław Tomaszewski, pani Halina Hawełka i pani Ewa Mikołajczyk.

Za wybitne zasługi dla Związku, uchwałą Prezydium ZG, Medalem „XXX – lecia ZŻWP” odznaczeni zostali: por. Ludwik BENDER, płkJerzy GĄSKA, płk Eugeniusz GRADOŃ,ppłk Adam GRZEŚKOWIAK, st. chor. szt. Mirosław HAJDUK, płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI, ppłk Władysław KAŹMIERCZAK, por. Zdzisław ŁUCZAK; płk Tadeusz MAKAREWICZ, płk Jerzy MALINOWSKI, płk Jan MŁYNARCZYK, płk Antoni MOLENDA, płk Marian NOWACKI, ppłk Wincenty NOWACZYŃSKI, st. chor. Bolesław OKRUTNIK, chor. szt. Stanisław PIECZARA, płk Antoni RUMIAK, płk Mieczysław RESPONDEK, ppłk Grzegorz SEROCKI, płk Józef TURLEJSKI, st. chor. szt. Andrzej UTKOWSKI, płk Henryk WASIELEWSKI, chor. Eugeniusz WASYK, st. chor. Paweł WITECKI, płk Zbigniew WRONA, płk Stanisław ZAWADKA, chor. Ryszard ZIENKIEWICZ.

W trakcie zebrania podjęto uchwałę o zwiększeniu ilości członków zarządu. Nowym wiceprezesem wybrano płk. Zbigniewa Wronę.

Z okazji 65. rocznicy urodzin okolicznościową plakietkę wraz z życzeniami otrzymał st. chor. szt. Jan Mędzela.

Na zakończenie wszyscy honorowi goście (obecni i nieobecni): gen. bryg. Wiesław Grudziński –dowódca Garnizonu Warszawa, Krzysztof Kruk- wiceburmistrz Ochoty, Józef Idzikowski – prezes PKPS na Ochocie, płk Antoni Witkowski – redaktor naczelny „GWiR”, Zdzisława Żochowska – wiceprezes PKPS na Ochocie, szefowa Klubu Seniora, Marzena Kruk – sekretarz SIS „O godność do końca…”,, Zdzisław Niedbała – prezes ROD „Rakowiec”, Włodzimierz Sibilski – prezes ROD (d.wojskowy) „Na Wirażu”, ppłk Henryk Jagielski – prezes POD „Krępa Rosa” -otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez koło.

Wszystkie odznaczenia i medale wręczał prezes koła Jan Dźwigała , w towarzystwie prezesa honorowego.

Koło otrzymało piękny puchar od ROD „Na Wirażu”, który wręczał prezes Sibilskii wiceprezes płk. Wrona. Puchar odebrał prezes koła.

Członkowie koła wyjątkowo długo wspominali przeszłe lata, lata służby i pracy – przy drobnym poczęstunku (m. in. świetnym torcie wykonanym przez płk. Jerzego Gąskę).

por. Tadeusz Ciski – sekretarz koła

nekrolog Wladyslawa Pietruchy

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 27 stycznia 2011 r. zmarł st. chor. szt. Władysław PIETRUCHA, żołnierz z 40 letnim stażem, odznaczony między innymi KKOOP, złotym i srebrnym krzyżem zasługi.

 

Uroczystości pogrzebowe, z wojskową asystą honorową, rozpoczną się o g. 12,00 w dniu 4 lutego br.w Sali „A” na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa), po czym ciało Zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu miejscowym.

List do Generała Jaruzelskiego

W dniu 30 grudnia Prezes Koła Jan Dzwigała przesłał Generałowi Jaruzelskiemu list z życzeniami zdrowia. Treśc listu została zamieszczona poniżej:

Żegnamy majora Witolda Ciszkowskiego.

W okresie 6.05-23.09. 1946 r. jego jednostka została skierowana do walk z bandami w rejonie Częstochowy. Pod koniec września 1946 r. został przeniesiony do oficerskiej szkoły piechoty w Krakowie, ukończył ją we wrześniu 1948 r. we Wrocławiu. Na stopień podporucznika promował Go ówczesny minister obrony narodowej marszałek Polski Michał Rola – Żymierski. Po promocji skierowany do 1 pp w 1 WDP, dostał przydział na dowódcę plutonu moździerzy, a po 2,5 roku został dowódcą kompanii. Po roku i ośmiu miesiącach został skierowany do wyższej szkoły piechoty w Rembertowie na kurs dowódców batalionów. Po czterech miesiącach, w dniu 4 kwietnia 1953 r., w stopniu porucznika, został przeniesiony do rezerwy. W 1969 r., w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, został mianowany na stopień kapitana, a w 2001 r. na stopień majora. Nie należał do żadnej partii politycznej. Był członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 1950 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Kamińską (zmarła 3.07.1997 r.), z którą miał dwoje dzieci. Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę w warszawskiej fabryce przyrządów i uchwytów. Następnie rozpoczął i ukończył naukę w technikum. Zmienił pracę, przeszedł do biura konstrukcyjnego w fabryce motocykli, a stamtąd do biura projektowania w zakładach przemysłowych. W 1965 r. rozpoczął studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał tam najpierw tytuł inżyniera, a następnie magistra. Opatentował trzy poważne urządzenia. W latach 1976-78 pracował w Związku Radzieckim w Republice Baszkirskiej przy budowie fabryki cegły. Od 1978 do 1990 r. został przeniesiony do fabryki traktorów w Ursusie, do nadzoru autorskiego. Stamtąd przeszedł na emeryturę. Aktywnie działał jako społecznik, od 1962 r. (przez ok. 30 lat) był w samorządzie Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Praga. W 1986 r. odznaczony został srebrnym krzyżem zasługi.

Aktywny członek Klubu Seniora na Ochocie i Kola Nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Zmarł w dniu 13 października 2010 r., pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Był człowiekiem niezwykle ciepłym życzliwym, pozostawił grono serdecznych przyjaciół, w tym kochającą Go Zofię Kucharską.

Żegnaj Drogi Kolego!

W imieniu wszystkich członków Koła – Prezes Koła – Jan Dźwigała

Uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza

 

 W kolejną rocznicę bitwy pod Lenino 12 października członkowie naszego Koła oddali hołd poległym żołnierzom. Wystawiliśmy poczet sztandarowy i złożyliśmy wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Było jeszcze kilka delegacji składających wieńce i wiązanki kwiatów, trochę warszawiaków i trzy wycieczki szkolne.
W tym dniu delegacja Koła odwiedziła kwatery naszych kolegów na Powązkach – zapalono znicze, wspominając wspólne przeżyte chwile.