Odwiedziny u Jubilatów

______W dniu 9 lutego odwiedziłam Janinę i Józefa Turlejskich przebywających w Domu Emeryta Wojskowego z okazji 72 rocznicy zawarcia przez nich związku małżeńskiego. W imieniu członków i zarządu Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przekazałam Jubilatom serdeczne życzenia oraz wręczyłam dyplom.
______Jubilaci byli bardzo wzruszeni pamięcią o ich uroczystości i moich odwiedzinach, które zbiegły się z pobytem u nich córki Hani. Przy kawie i ciasteczkach miło upłynął czas wypełniony wspomnieniami z okresu młodości i minionych lat. Janeczka jak zawsze pogodna, uśmiechnięta i radosna opowiadała o rodzinie i wnuczkach którzy często ich odwiedzają.
______Chciałam zobaczyć się z członkinią naszego koła Zosią Baka, która również przebywa w tym domu, ale była nieobecna, gdyż brała udział w zorganizowanej wycieczce.

Wiesława Wypych


Comments are closed.

Post Navigation