Author Archives: Admin

POŻEGNANIE

W dniu wczorajszym o godz. 11.00 na Cmentarzu Północnym rozpoczęła się  uroczystość pożegnania płk Stanisława Żakowskiego. Żegnali Go najbliżsi: córka Ewa z rodziną i syn Wiesław z rodziną, oraz dalsza rodzina i przyjaciele. W ostatniej drodze towarzyszyli mu również koledzy z Okręgowego i Krajowego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żegnała go również delegacja naszego Koła, delegacja z Domu Emeryta Wojskowego i delegacja żołnierzy i pracowników JW 1153 w której pani Ewa pracowała wiele lat. Cześć jego pamięci.

 

 

IMIENINY W OZM PZD

W dniu 26 lipca obchodziła imieniny Pani Grażyna Franke – Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Solenizantka jest również sympatykiem naszego Koła  z którym współpracuje i w którym ma wielu  przyjaciół. Do Koła należy dużo osób posiadających legitymację PZD i aktywnie na rzecz PZD działających. Nie mogło zabraknąć delegacji Koła z życzeniami  u Pani Grażyny. Składaliśmy życzenia imieninowe w obecności Panów Prezesów Antoniego Kostrzewy i Stanisława Zawadki – również wielkich sympatyków Koła i działaczy społecznych. Solenizantka była uradowana życzeniami, które ciągle napływały, ale znalazła czas i dla nas. Wszystkiego najmilszego Pani Grażyno.

67. rocznica powstania PKWN

 W dniu 22 lipca w 67 rocznicę powstania PKWN – pierwszego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy przesuwającą się linią frontu radziecko-niemieckiego, a Linią Curzona, delegacja naszego Koła o godz. 12.00 złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oddając w ten sposób hołd poległym za wolność Ojczyzny, uczciliśmy ich ogromny wysiłek i najwyższą cenę, jaką przyszło im zapłacić za wywalczenie drogi do Wolnej Polski. W uroczystości złożenia wieńca brała udział grupa członków Koła oraz mieszkańcy Warszawy.

Diamentowe gody i rozstanie.

Płk Jan Młynarczyk urodził się 5.11.1926 r. w Sędziwcu, pow. Wyrzysk, woj. Bydgoskie. Podczas okupacji, od 16. roku życia pracował przymusowo u Helmuta Richtera – obywatela niemieckiego. W 1947 został wcielony do służby zasadniczej, ukończył szkołę podoficerską otrzymując stopień kaprala. Po zakończeniu tej służby został podoficerem zawodowym. W 1951 zawarł związek małżeński z Heleną Zasuń. W czerwcu tegoż roku, po zdaniu egzaminu, został mianowany na stopień chorążego, który wówczas był pierwszym stopniem oficerskim. W czasie 39. letniej służby zajmował odpowiedzialne stanowiska w nw. jednostkach: 6 pp w Częstochowie (1947 – 1951), Wyższa Szkoła Piechoty w Rembertowie (1951 – 1952), 72 pz w Gubinie (1952 – 1955), 23 pułk czołgów w Słubicach (1955 – 1961), KDO przy ASG w Rembertowie (1961 – 1962), KG m. st. Warszawy (1962 – 1967), DZJZ MON (1967 – 1986). Za osiągnięcia odznaczony został m. in. KKOOP i ZKZ. Ta wspaniała uroczystość została przesłonięta wiadomością, że państwo Młynarczykowie wyprowadzają się z Warszawy, by resztę życia spędzić przy rodzinie w Szamotułach. Pan płk Jan Młynarczyk podziękował wszystkim członkom koła za współpracę. Szczególnie czule się żegnał z towarzyszami służby. Od członków koła Dostojni Jubilaci otrzymali wspaniały tort, kosz kwiatów i obraz z okolicznościową plakietką. Było tradycyjne 100 lat, łzy, różne przygotowane na tę okoliczność melodie, wspomnienia no i oczywiście poczęstunek.

Prezes poinformował zebranych, że w uznaniu zasług w pracy dla ZŻWP nw. zostali wyróżnieni wpisem do księgi honorowej ZWM: ppłk Adam Grześkowiak i płk Mieczysław Jastrzębski.

Na zakończenie serdeczne życzenia imieninowe (w formie wiersza) otrzymał prezes kola.

płk Józef Turlejski

22 lipca

Zaproszenie pod GNŻ

W 67. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, kultywując zniesione Święto Odrodzenia Polski, członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w dniu 22 lipca o g. 12,00 złożą kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na uroczystość tę serdecznie zapraszam!

Prezes Koła – Jan Dźwigała

Życzenia urodzinowe dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Prezes Jan Dźwigała przesłał w imieniu Koła nr 6 Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW serdeczne życzenia urodzinowe gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Nasi członkowie zwiedzają Grecję

 W dniach 5-18 maja br. Zdzisia Żochowska (współpracująca z naszym Kołem) z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na Ochocie zorganizowała wspaniałą wycieczkę autokarową do Grecji. Uczestniczyli w niej „nasi ludzie”: Wiesia Wypych i Staszek Pieczara. Klimat tej wyprawy dokładnie zawarł w załączonym utworze nasz wieszcz. Brawo!!!

 

 

Podniosły nastrój zebrania

 W 66. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami – zarząd na zebraniu Koła Nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w dniu 12 maja 2011 r. przygotował specjalny program.

Najpierw, tradycyjnie, prezes koła –kpt. Jan Dźwigała, zakomunikował o przyjęciu w poczet członków Koła panią Teresę Kraśniak, żonę zmarłego w 2006 r. ppłk. Władysława Kraśniaka. Pani Teresa przez cały okres aktywności zawodowej pracowała w Warszawskich zakładach Piekarniczych przy ul. Wolskiej 84 w Warszawie, ostatnio na stanowisku szefowej kadr. Następnie złożył życzenia majowym solenizantom: Zofii Kucharskiej, Stanisławowi Zawadce, Stanisławowi Tomaszewskiemu oraz majowym jubilatom, m. in. wręczył upominek Janinie Gierek ( 80. urodziny). Szczególne życzenia od zebranych otrzymał płk Józef Turlejski, który swoje 88. urodziny obchodził w dniu zebrania.

Poinformował zebranie, że płk Antoni Moroz, wpłacając odpowiednią darowiznę na konto SIS” O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” – współfundatorem „Księgi Pamiątkowej Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP…”

W dalszej części zebrania zakomunikował, że dotychczasowy sekretarz Zarządu – por. Tadeusz Ciski złożył w dniu 2 maja 2011 r. rezygnację z tego stanowiska ze względu na trudną sytuacje rodzinną. Na wniosek Zarządu, w głosowaniu jawnym, zebranie przychyliło się do jogo prośby. Płk Zbigniew Wrona zaproponował aby na sekretarza wybrać mł. chor. szt. Jacka Jankowskiego, podając jego charakterystykę oraz przebieg służby wojskowej. Innych kandydatur nie było. W głosowaniu jawnym – zebranie głosowało jednogłośnie za przyjęciem tej kandydatury.

W imieniu zebranych prezes koła w serdecznych słowach podziękował por. Tadeuszowi Ciskiemu za bardzo dobre wykonywanie obowiązków i wręczył mu pisemne podziękowanie oraz pogratulował wyboru na stanowisko sekretarza Zarządu – mł. chor. szt. Jackowi Jankowskiemu.

Część oficjalną zebrania rozpoczął znakomity znawca tematu – płk Eugeniusz Gradoń, który w krótkim wystąpieniu omówił aspekty związane z obchodzoną rocznicą – za które to otrzymał gromkie brawa. Następnie rozpoczęła się piękna część artystyczna, nawiązująca zarówno do historii jak i współczesności. Mieliśmy honor gościć znakomity duet „Małgorzata i Krzysztof” wsparty kilkoma paniami z zespołu wokalnego „TULIPAN” z Rakowca. W przerwie koncertu prezes udekorował nw. członków Koła brązowymi odznakami „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego : płk Tadeusz Makarewicz, płk Julian Mieczysław Jastrzębski, płk Henryk Wasielewski, ppłk Roman Wojtczak i chor. Eugeniusz Wasyk.

Na zakończenie koncertu płk Zbigniew Wrona podziękował za występ i wręczył, w imieniu zebranych, zespołowi kosz kwiatów. Aplauz, jakim uhonorowano artystów, spowodował wielokrotne bisy.

Na zakończenie zebrania, które upłynęło w serdecznej atmosferze, przy drobnym poczęstunku – prezes zapowiedział, że następne zebranie odbędzie się 9 czerwca 2011 r.

st. chor. Paweł Witecki

Wiceprezes Zarządu

Obchody zwycięstwa nad faszyzmem

Jak co roku bardzo uroczyście członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa obchodzili 66. rocznice zwycięstwa nad faszyzmem niemieckim. M.in. delegacja Koła: kpt. Jan Dźwigała, płk Jerzy Gąska,płk Zbigniew Wrona,  pani Marzena Kruk i pani Agata Jastrzębska – złożyła w czasie uroczystości państwowych na Cmentarzu–Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich – wieniec od wszystkich członków koła.

Nadanie sztandaru

Przed GNŻ wkroczyła kompania Reprezentacyjna WP na czele z kpt. Rafałem DZIURĄ oraz Orkiestra Wojskowa z Warszawy. Całością dowodził (i wcześniej prowadził przygotowania) kpt. Sebastian CICHOSZ. Na początku uroczystości narrator –  płk Leszek PIETRZAK przybliżył zebranym historię Koła Nr 6 i Grobu Nieznanego Żołnierza. Zasadnicza uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i zmianą posterunku honorowego przy GNŻ. Następnie prezes Koła powitał zaproszonych gości: panią Halinę WIŚNIEWSKĄ, żonę  „Ojca Chrzestnego” sztandaru zmarłego płk Jerzego WIŚNIEWSKIEGO, panią Wiesławę WYPYCH  -„ matkę chrzestną” sztandaru,  gen. dyw. Adama RĘBACZA –   prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk. Bogdana MILLERA – prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, ppłk Ryszarda NAJCZUKA – przedstawiciela Sekretarza Stanu MON – Czesława PIĄTASA, kadm. Marian Ambroziak – przedstawiciel szefa Sztabu Generalnego WP – gen. Mieczysława CIENIUCHA, zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Andrzeja ŚMIETANĘ i pozostałych oficerów DGW,  płk dypl. Tadeusza MAKAREWICZA  –  dowódcę Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, uczestnika II wojny światowej,  por. Ludwika BENDERA –  żołnierza 2 Armii WP, uczestnika II wojny światowej, Zbigniewa LIPPE – byłego  wiceprezydenta m. st. Warszawy, Sebastiana WIERZBICKIEGO – wiceprzewodniczącego Rady Warszawy, prezesa warszawskiego zarządu SLD z delegacją radnych, .Antoniego KOSTRZEWĘ –  prezesa Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Grażynę FRANKE – prezesa Mazowieckiego Zarządu Działkowców Polskiego Związku Działkowców, Krzysztofa KRUKA – wiceburmistrza Ochoty, Józefa IDZIKOWSKIEGO i Zdzisławę ŻOCHOWSKĄ –  prezesa i wiceprezesa  zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota, fundatora sztandaru, Leszka RYCHLIKA –   właściciela Domu Pogrzebowego„STYKS”, fundatora sztandaru, Włodzimierz SIBILSKIEGO –   prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Na Wirażu” , fundatora sztandaru, Ryszarda NIEDBAŁĘ –  prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rakowiec”, fundatora sztandaru,  płk dypl. Zbigniewa WRONĘ – prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O godność do końca…”, fundatora sztandaru, dowódcę pocztu  sztandarowego oraz pozostałych  członków zarządu Stowarzyszenia: Małgorzatę MACHAJ – wiceprezesa, Marzenę KRUK – sekretarza, fundatora sztandaru i Marka PARASIAKA – skarbnika. Serdecznie powitał Zbigniewa MACIEJCA – prezesa zarządu spółki z o.o. ADAMAR w Przyjmach k/Poręby za Wyszkowem oraz Leszka KUBEL – leśniczego  w nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka.
Powitał  poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Warszawy.
Następnie odbyło się uroczyste wbijanie gwoździ honorowych w drzewce sztandaru przez:
Halinę WIŚNIEWSKĄ, żonę  Ojca Chrzestnego sztandaru zmarłego płk Jerzego WIŚNIEWSKIEGO, Wiesławę WYPYCH – matkę chrzestną sztandaru,  gen. dyw. Adama RĘBACZA  –   prezesa ZG ZŻWP, ppłk. Ryszarda NAJCZUKA – przedstawiciela Sekretarza Stanu MON, kadm. Mariana  AMBROZIAKA  – przedstawiciela Szefa Sztabu Generalnego WP, płk. Andrzeja ŚMIETANĘ – zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa,  płk dypl. Tadeusza MAKAREWICZA       –  dowódcę ZJZMON, uczestnika II wojny światowej, fundatora,  por. Ludwika BENDERA   –  żołnierza 2 Armii WP, uczestnika II wojny światowej, Zbigniewa LIPPE  –  byłego wiceprezydenta m. st. Warszawy, Krzysztofa KRUKA –wiceburmistrza Ochoty, ppłk Grzegorza SEROCKIEGO – projektanta i fundatora sztandaru, płk. Stanisława ZAWADKĘ –  skarbnika Zarządu Okręgowego  Polskiego Związku Działkowców, fundatora sztandaru, Marzenę KRUK – sekretarza S.I.S. „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”, fundatora sztandaru, Józefa IDZIKOWSKIEGO –  prezesa zarządu PKPS  O/Ochota, fundatora sztandaru, Leszka RYCHLIKA  –   właściciela Domu Pogrzebowego „STYKS”, fundatora sztandaru, Włodzimierza SIBILSKIEGO –   prezesa R.O.D. ”Na Wirażu”, fundatora sztandaru,  Ryszarda NIEDBAŁĘ  –  prezesa R.O.D. „Rakowiec”, fundatora sztandaru,  płk. Zbigniewa WRONĘ –  prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”,  fundatora sztandaru, dowódcę  pocztu  sztandarowego oraz kpt. Jana DŹWIGAŁĘ – prezesa Koła, fundatora sztandaru.
Następuje kulminacyjny moment. Poczet sztandarowy i prezes Koła Nr 6 występują przed front szyku. Kompania prezentuje broń. Panie: Halina WIŚNIEWSKA i Wiesława WYPYCH – podnoszą sztandar ze stołu i przekazują go prezesowi Zarządu Głównego ZŻWP – gen. dyw. Adamowi RĘBACZOWI. Po tej czynności prezes ZG podnosi sztandar do pozycji pionowej, trębacze grają sygnał „Słuchajcie wszyscy”, wygłasza formułę: „Wręczam Panu prezesowi sztandar koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa”. Następnie pochyla sztandar. Prezes Koła Nr 6 klęka na prawe kolano, ujmuje płat sztandaru, podnosi go do ust i całuje go. Następnie wstaje, przejmuje sztandar od prezesa ZG odpowiadając: Ku chwale Ojczyzny”, wykonuje w tył zwrot i dokonuje prezentacji sztandaru pochylając go w prawo, a potem w lewo. Poczet sztandarowy klęka na prawe kolano, prezes Koła Nr 6 pochyla sztandar, sztandarowy ujmuje płat sztandaru, unosi go do ust i całuje. Potem poczet wstaje, sztandarowy przejmuje sztandar od prezesa Koła i trzyma go w położeniu „Prezentuj”, trębacze grają „Hasło WP”. Następnie poczet rozpoczyna marsz, przechodzi przed frontem pododdziału oraz pocztów sztandarowych i zajmuje wyznaczone miejsce.
Następnie przemówienie wygłasza płk Eugeniusz GRADON – prezes honorowy Koła Nr 6. Szczególna uwagę zwrócił na rys historyczny i to  że uroczystość odbywa się w 30. rocznicę powstania Koła Nr 6 i całego Związku. Podziękował Zarządowi Głównemu Związku i Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu za opiekę. Poinformował o dobrych perspektywach działalności. Zwrócił szczególną uwagę na bardzo owocną współpracę z władzami samorządowymi Warszawy, z oddziałem ochockim PKPS, z Polskim Związkiem Działkowców oraz  z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi: „Na wirażu”, „Rakowiec”, „Stolica” i „Krępa Rosa”. Na zakończenie serdecznie podziękował wszystkim za udział w uroczystości, szczególnie warszawiakom.
Następuje złożenie wieńców na płycie GNŻ. Delegacje zajmują miejsca za wieńcami. Kompania reprezentacyjna prezentuje broń. Trębacze grają „Tremmollo”. Wieńce składają delegacje:

 1. Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie: płk Tadeusz MAKAREWICZ, kpt. Jan DŹWIGAŁA,por. Ludwik BENDER;
 2. w imieniu sekretarza stanu w MON ppłk Ryszard NAJCZUK   z departamentu wychowania i promocji obronności;
 3. w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP –  kadm. Marian AMBROZIAK;
 4. w imieniu Dowódcy  Garnizonu Warszawa – płk Andrzej ŚMIETANA;
 5. Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”: Marzena KRUK, Małgorzata MACHAJ, st. chor. Marek PARASIAK;
 6. w imieniu Rady Warszawy i Zarządu Warszawskiego SLD delegacja pod przewodnictwem Sebastiana WIERZBICKIEGO;
 7. wiceburmistrz Ochoty – Krzysztof KRUK w towarzystwie Jana MOLO;
 8. w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – prezes ZG gen. dyw. Adam  Rębacz w towarzystwie Haliny WIŚNIEWSKIEJ i Wiesławy WYPYCH;
 9. Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – z prezesem płk. Bogdanem MILLEREM;
 10. Polskiego Związku Działkowców – z prezesem Krajowej Rady Antonim KOSTRZEWĄ, Grażyną FRANKE – prezesem Mazowieckiego Okręgu PZD oraz płk. Stanisławem ZAWADKĄ – skarbnikiem Mazowieckiego;
 11. Oddziału Ochockiego PKPS – z prezesem Józefem IDZIKOWSKIM i wiceprezesem – Zdzisławą ŻOCHOWSKĄ;
 12. Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Warszawy: „Rakowiec” i  „Na wirażu – na czele prezesi: pan Ryszard NIEDBAŁA i Włodzimierz  SIBILSKI;
 13. Klubu  Jeździeckiego „ Legia-Kozielska” – na czele delegacji płk Jerzy GĄSKA w towarzystwie mistrza olimpijskiego- Jana KOWALCZYKA i  amazonki stowarzyszenia  – Anny ROJEK , wieniec niósł jeździec  szwadronu reprezentacyjnego  WP – st.  kpr. Krzysztof MAZUR;
 14. Koła Nr 23 przy Dowództwie Sił Powietrznych z płk. GRABOWSKIM na czele.

Przewodniczący delegacji dokonują wpisów w księdze honorowej.  Po wpisie ostatniej delegacji  trębacz gra utwór „Śpij Kolego”. Następnie orkiestra wykonuje „Pieśń Reprezentacyjną WP”. Na zakończenie defilada Kompanii Reprezentacyjnej WP i Orkiestry Wojskowej z Warszawy oraz pocztów sztandarowych.

Druga część imprezy odbyła się w pięknym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec”, gdzie uczestnicy zostali przewiezieni autokarem. Zaskoczenie było pełne. Pięknie przygotowany teren, warunki do grillowania, stoliki z parasolami, dania gorące i zimne, napoje i.t.p.  W widocznym miejscu w stojaku dwa wspaniale prezentujące się sztandary: gospodarzy – R.O.D. „Rakowiec”  i Koła Nr 6.
Na początek uroczystości prezes koła Nr 6 – kpt. Jan DŹWIGAŁA odczytał uchwałę Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 8 lutego 2011 r. o nadaniu brązowych odznak „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” niżej wymienionym członkom Koła:
gen. bryg. Mieczysław BAKA, por. Ludwik BENDER, kpt. Jan DŹWIGAŁA, płk Jerzy GĄSKA, płk Eugeniusz GRADOŃ, ppłk Adam GRZEŚKOWIAK, st. chor. szt. Mirosław HAJDUK, płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI, ppłk Władysław KAŹMIERCZAK, płk Jerzy MALINOWSKI, płk Tadeusz MAKAREWICZ, płk Jan MŁYNARCZYK, płk Antoni MOLENDA, por. Jan NIEDŹWIECKI, płk Marian NOWACKI, płk Wincenty NOWACZYŃSKI, st. chor. Bolesław OKRUTNIK, chor. szt. Stanisław PIECZARA, płk Antoni RUMIAK, ppłk Grzegorz SEROCKI, płk Józef TURLEJSKI, płk Henryk WASIELEWSKI, chor. Eugeniusz WASYK, ppłk Roman WOJTCZAK, płk Zbigniew WRONA, chor. Ryszard ZIENKIEWICZ.
Aktu wręczenia dokonywał prezes kpt. Jan DŹWIGAŁA i wiceprezes płk Zbigniew WRONA.

Następnie o głos poprosił prezes Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Zakomunikował, że w uznaniu zasług dla integracji społeczności działkowców     i owocną współpracę uchwałą Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców – Jan DŹWIGAŁA został wyróżniony odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Aktu dekoracji dokonał pan prezes KOSTRZEWA w towarzystwie pani prezes Grażyny FRANKE i płk. Stanisława ZAWADKI.
Po tej części rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, wspominki z dawnych czasów i prognozy na przyszłość.
Należy dodać, że wspaniałe jadło przygotowały panie z Klubu Seniora na Ochocie oraz pracownicy z R.O.D. „Rakowiec”.
Za gościnę na ogrodzie serdecznie dziękujemy zarządowi z panem Ryszardem NIEDBAŁĄ na czele!

Najwyższe słowa podziękowania kierujemy  do Dowódcy garnizonu Warszawa – pana gen. bryg. Wiesława GRUDZIŃSKIEGO.
Panie Generale! Dziękujemy za  możliwość świętowania pod GNŻ,  za wspaniałe przygotowanie tej uroczystości! Dziękujemy wszystkim żołnierzom – biorącym udział w tej pięknej uroczystości!

Jan Dźwigała
Prezes Koła Nr 6  im. Żołnierzy 2 AWP
ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa