Author Archives: Admin

110. rocznica powołania Polskich Drużyn Strzeleckich

________Zgodnie z planem obchodów 110 rocznicy powołania we Lwowie Polskich Drużyn Strzeleckich w dniu 22 sierpnia 2021 r. o g. 15,00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została Msza Święta z tej okazji i w tej intencji. Nasze Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW wystawia poczet ze sztandarem.
________Skład pocztu: mjr Andrzej Nowak – dowódca pocztu, por.ds. – Jan Mazur – sztandarowy, ppor.ds. Andrzej Rońda – asystent.
________Po tej uroczystości, Naczelny Komendant PSD – gen. dyw. DS. Jan GRUDNIEWSKI wręczył akty nominacyjne na kolejne stopnie DS.:
1. na stopień gen. bryg. DS. – płk DS. Tadeusz BOMZE;
2. na stopień płk. DS. – ppłk DS. Józef Andrzej KRZYZIŃSKI;
3. na stopień ppłk. DS. – mjr Andrzej NOWAK;
4. na stopień ks. ppłk. DS. mjr DS.Wojciech WOJNO;
5. na stopień mjr. DS. – kpt DS Antoni GAJ
5. na stopień kpt. DS. – por DS. Jan MAZUR;
6. na stopień ppor. DS. – Teresa RZEPNICKA – PAŹDZIOR.
________Foto: kpt. ds. Jacek Piórkowski
________Opracowanie: ppor.DS. Zofia POWAŁKA – BINKOWSKA


77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

________Tradycyjnie, rankiem 1 sierpnia, przy ul. Filtrowej 68 (dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK) rozpoczęła się uroczystość składania kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Okolicznościowe przemówienia okolicznościowe wygłosili: przewodnicząca Rady Warszawy – Ewa MalinowskaGrupińska, wiceprezydent Warszawy – Renata Kaznowska, burmistrz Dzielnicy Ochota – Sławomir Umiński, głos zabrał uczestnik Powstania Warszawskiego, uczestnik obrony Reduty Kaliskiej, więzień KL Auschwitz – płk Bogdan Bartnikowski, który swoje powstańcze wspomnienia rozpoczął od złożenia meldunku swojemu byłemu przełożonemu – gen. „Monterowi” oraz  Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – minister Jan Józef Kasprzyk.
________Wśród zebranych byli także członkowie zarządu Dzielnicy Ochota: Grzegorz Wysocki i Dorota Stegienka, a także przedstawiciele Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, środowiska AK, radnych i mieszkańców Ochoty.
________Nasze Koło reprezentowali: ppor.ds. Joanna Zatorska – Miller, kpt.ds. Józef Kmera, por.ds. Jan Mazur  – przewodniczący delegacji.

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała


Pogrzeb gen. dyw. Wacława Szklarskiego

gen. dyw. Wacław Szklarski
(25.09.1925 r. – 10.07.2021r.)

________Początkiem uroczystości pogrzebowej byłego zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP ds. operacyjnych w dniu 21 lipca br. była msza św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, po czym trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona i pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
________Nad mogiłą pożegnał  Go m.in. gen.dyw. Franciszek Puchała – honorowy prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
________W uroczystości uczestniczył sztandar naszego Koła z pocztem: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, por. ds. Jan Mazur – sztandarowy i płk ds. Tadeusz Bomze – asystent.

Foto i opracowanie: kpt. ds. Jacek Piórkowski


77. rocznica powstania Jednolitego Wojska Polskiego

________21 lipca 2021 roku, o godz. 12, 00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 77. rocznicy powołania Jednolitego Wojska Polskiego. Organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.
Wieńce i kwiaty złożyły m.in. delegacje:
– Organizatorów;
–  Ambasady Federacji Rosyjskiej;
– Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
– Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
– Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW (delegacja w składzie: gen.bryg.ds. Jerzy Pacześniak, ppłk ds. Eugeniusz Karbowiak, ppor.ds. Anna Karbowiak i ppor.ds. Joanna Zatorska –Miller).

Opracowanie:  Eugeniusz Karbowiak


Kochani!

________Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału we mszy świętej pogrzebowej i w uroczystości pochówku Elżbiety Lis – żony naszego kolegi Arkadiusza.
W załączeniu nekrolog.
__________________________Z wyrazami szacunku
Jan Dźwigała

98 rocznica urodzin gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego

________6 lipca br. przypadły 98. urodziny Wielkiego Polaka, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Rady Ministrów –  gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Na tę okoliczność przybyły przed mogiłę Generała liczne delegacje aby złożyć hołd Naszemu Byłemu Dowódcy. Wśród nich nie mogło zabraknąć delegacji i naszego Koła, którego Generał był przyjacielem. Po przemówieniach zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.
_________Nasze  koło było reprezentowane przez: ppor. ds. Joannę Zatorską – Miler, gen. bryg. ds. Jerzego Pacześniaka, płk. ds.  Tadeusza Bomze, kpt. ds. Jana Mazura, kpt. Józefa Kmerę.
Foto i opracowanie: Tadeusz Bomze

Zebranie Koła Nr 6 w dniu 17.06.2021r.

________Przy pięknej pogodzie zebraliśmy się w sali PKPS Ochota w Warszawie aby uczcić m. in.  40 – lecie powstania naszego Związku oraz zapowiedzieć zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Nr 6.
________Na wstępie prezes Koła serdecznie przywitał:
– gości w osobach: pana Mirosława Starzyńskiego – naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego – pełnomocnika Zarządu Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów;
– kolegę ppor. Jana Węgierka – zasłużonego kombatanta i żołnierza WP, członka naszego Koła.
________Prezes zaproponował aby spotkanie rozpocząć bardzo podniośle. W tym celu poprosił kol. Stanisława Pieczarę – przewodniczącego komisji Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ds. wyróżnień, aby zechciał wręczyć jedno z najwyższych odznaczeń naszego Związku.
________Tenże  zakomunikował, że w uznaniu zasług dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Kapituła Krzyża postanowiła, w 40 rocznicę powstania ZŻWP i w dowód uznania za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków żołnierskich oraz zaangażowanie w pracy społecznej nadać ppor. Janowi Węgierkowi Złoty Krzyż Zasługi Związku Żołnierzy WP z Gwiazdą. Aktu dekoracji dokonał kol. Staszek w towarzystwie kolegi prezesa.
Kol. Janek Węgierek przekazał na ręce prezesa darowiznę na rzecz koła w kwocie 1000 zł.  Prezes wyraził darczyńcy serdeczne podziękowanie.
________Następnie prezes ogłosił, że Zarząd Główny naszego Związku opracował dla wszystkich członków i sympatyków imienne podziękowanie wg poniższego wzoru, które wręczono wszystkim obecnym członkom i sympatykom koła oraz dostojnym gościom.

________Zabierając głos, pan Mirosław Starzyński złożył serdeczne gratulacje całemu naszemu Kołu. Na pamiątkę wręczył prezesowi pisemne gratulacje od Zarządu Dzielnicy (wzór dyplomu powyżej).
________O zabranie głosu prezes poprosił płk.ds.Tadeusza Bomzego. Ten ogłosił, że jesteśmy przygotowani do wręczenia nominacji na kolejne stopnie Polskich Drużyn Strzeleckich, które zostały podjęte 3 maja br. Wykaz mianowanych jest zamieszczony na naszej stronie internetowej z 13 maja br. Poprosił aby gen.bryg.ds. Jerzy Gąska i gen.bryg.ds. Jerzy Pacześniak wręczyli akty nominacyjne zgodnie z ceremoniałem. Pierwszym nominowanym był prezes – Jan Dźwigała, a następni to: Andrzej Rońda, Jolanta Mazur,  Zofia Powałka – Binkowska, Józef Rońda i Elżbieta Piórkowska.
________Dalej były gratulacje i życzenia z okazji urodzin i imienin z lampką szampana i słodyczami.
________Na zakończenie spotkania prezes ogłosił, że w lipcu i sierpniu nie będzie zebrań Koła z uwagi na przerwę wakacyjną. Następne, obowiązkowe zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwołujemy na 9 września br., w pierwszym terminie o g. 10,00 lub 9 września br. o g. 10,30 w drugim terminie.
Foto: Andrzej Krzyziński                                                     Opracowała: Anna Karbowiak


st.chor.szt., Marian Kozicki


chor. sztab. Marian KOZICKI

________„Koza”, st. chor. sł. st. WP, instruktor jeździectwa, wieloletni zawodnik warszawskiej Legii (rówieśnik Jana Kowalczyka), trzykrotny olimpijczyk (1968, 1972, 1980), srebrny medalista olimpijski z Moskwy (1980).
________Urodzony 5 kwietnia 1941 w Brodach, woj. poznańskie, syn Stanisława i Cecylii Batura, ukończył szkołę podstawową i po odbyciu zasadniczej służby wojskowej został żołnierzem zawodowym (st. chor.) oraz instruktorem jeździectwa. Już jako 9-letni chłopiec dosiadał ojcowego „konia od bryczki” (kierownik gospodarstwa nasiennego w Posadowie) i tam też zrodziła się jego miłość do koni, które odegrały decydującą rolę w życiu przyszłego medalisty olimpijskiego. Zawodnik (178 cm, 76 kg) SK w Posadowie (1955), gdzie jego pierwszym trenerem był J. Stróżyński. Dwa lata później skierowany do szkoły jeździeckiej w PSO w Sierakowie (prowadził ją mjr Jan Mossakowski), a po jej ukończeniu uczył się dalej i startował w barwach LZS Cwał Poznań (do 1961).
________Tam poznał swojego przyszłego trenera (mjr Wiktor Olędzki) i kolegę – rówieśnika (a potem nieodłącznego rywala i przyjaciela) Jana Kowalczyka, z którymi (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej) spotkał się w warszawskiej Legii (1962-1990).
Rywalizacja tych dwóch świetnych zawodników z której zwycięsko wyszedł bardziej utalentowany, a przede wszystkim zdecydowanie bardziej psychicznie odporny Kowalczyk, była przez wiele lat stałym zaczynem do dalszej popularyzacji i rozwoju skoków, którego finałem był moskiewski triumf olimpijski Kowalczyka (1980).
________Kozicki to mistrz Polski w skokach (1972), 2-krotny I wicemistrz (1965, 1971) i 2-krotny II wicemistrz Polski (1962, 1970) był (1962-1988) aż 51-krotnym uczestnikiem Pucharu Narodów odnosząc 6 zwycięstw. Wiele koni znalazło się pod jego siodłem (Timur, Tyras, Bronz, Brzask, Festyn, Fakir, Kamerun, Cecylia, Berry, Beriso, Kobryń, Bremen, Sufler), ale jak sam twierdzi – najukochańszym był Brąz (startował na nim w dwóch igrzyskach, sprzedany do Libii) i Kobryń, który okulał dwa dni przed moskiewskim występem. Wielki polski autorytet jeździecki E. Brabec w poolimpijskim komentarzu napisał nawet o Kozickim, że „jemu przede wszystkim można zawdzięczać srebrny medal”. Obok tytułów mistrzowskich i startów olimpijskich (w 1960, Rzym – był zawodnikiem rezerwowym) odniósł wiele innych zwycięstw (trenerzy kadry: Leon Kon, Jerzy Grabowski, Karol Rómmel, Marian Kowalczyk) z których najbardziej sobie ceni 1 m. w Grand Prix podczas CSIO w Sopocie w 1988 (od tamtej pory nie wygrał tego konkursu żaden Polak). W 1999 (podczas mistrzostw Polski) zakończył karierę sportową. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m. in. złotym i srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Żonaty (Barbara), ma dwie córki (Anna, Katarzyna).
Bibl.:
Głuszek, Leksykon 1999, s. 239; Pawlak, Olimpijczycy, s. 131; Habinowska, Ludzie i konie, s. 329-331; Jeźdźcy olimpijscy, s. 65 i dalsze; Duński, Od Paryża, s. 402-403 (tu błędnie ur. 5 maja); Kronika Sportu, s. 901; Księga sportu, s. 480; MES, t. 2, s. 48; Porada, Igrzyska, s. 871, 883, 973; Baza danych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie; Wywiad z zawodnikiem.
*1968 Meksyk: konkurs skoków ind. – 35 m. na 42 start. z wynikiem 28.00 p.k. (zw. W.C. Steinkraus USA – 4.00 na koniu Snowbound). Kozicki dosiadał Bronza.
*1972 Monachium: konkurs skoków ind. – w elim. zajął 21 m. z wynikiem 8.50 p.k., odp. z konk. (zw. G. Mancinelli Włochy na Ambasadorze); konkurs skoków druż. – 12 m. na 17 start. z wynikiem 107.25 p.k. (zw. RFN – 32.00 p.k.). Partnerami w drużynie byli: S. Grodzicki, J. Kowalczyk i P. Wawryniuk. Kozicki dosiadał Bronza.
*1980 Moskwa: konkurs skoków ind. – 8 m. na 14 start. z wynikiem 24.50 p.k. (zw. J. Kowalczyk Polska – 8.00 p.k.); konkurs skoków druż. – 2 m. na 6 start. z wynikiem 56.00 p.k. (zw. ZSRR – 20.25 p.k.). Partnerami Kozickiego (dosiadał konia Bremen) byli: J. Bobik, W. Hartman i J. Kowalczyk.
________Uroczystość z okazji urodzin odbyła się 25 maja 2021 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie. Uczestniczyła w niej delegacja naszego Koła: Andrzej Nowak – prezes Sekcji Jeździeckiej „Legii”, wiceprezes – Jerzy Gąska, prezes Koła – Jan Dźwigała i skarbnik Koła – Marzena Dźwigała. Podczas uroczystości dostojny jubilat otrzymał wiele pamiątek urodzinowych. W imieniu ZŻWP nasz prezes  udekorował go Złotym Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Foto: Marzena Dźwigała
Opracował: Andrzej Nowak


Pierwsze zebranie w 2021 roku

________13 maja odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie naszego Koła. Na wstępie prezes powitał zaproszonych gości: pana Mariusza Twardowskiego – komisarza Zarządu Dzielnicy Ochota ds. kombatantów oraz płk. Andrzeja Markowicza, syna Bolesława Okrutnika.
________Następnie prezes wymienił osoby, które odeszły od nas w czasie od ostatniego zebrania:
kpt. Jerzy Gołowanow  – zmarł  3.11.2020 r;
płk Jan Młynarczyk  –  zmarł 21.11.2020 r., były członek naszego Koła;
płk Julian Mieczysław Jastrzębski   – zmarł 25.12.2020 r.;
por. Ludwik Bender   –  zmarł 01.01.2021 r.;
kol. Macyszyn Ewa Małgorzata – skreślona z listy członków Koła z dniem 30.03.2021 r. na własną prośbę;
pani Bender Halina  – zmarła  21.04.2021 r. (żona Ludwika);
chor. Okrutnik Bolesław – zmarł 02.05.2021 r.
________Po wymienieniu ww. osób prezes poprosił zebranych o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy.
________Kolejnym punktem zebrana było wręczenie legitymacji członkowskich osobom, które wstąpiły do Związku w roku ubiegłym i bieżącym: Irenie Grabas, kpt. Bogusławowi  Kostce i kol. Jolancie Mazur (przyjęta 4.03.2021 r.).
________W dalszej części zebrania głos zabrał gość zebrania – płk Andrzej Markowicz. Skupił on się na podziękowaniu delegacji naszego Koła za udział w uroczystości pogrzebowej ojca naszego Kolegi – Bolesława Okrutnika. Na życzenie zebranych przedstawił sytuację kryzysową w stosunkach izraelsko – palestyńskich.
________W sprawach personalnych, nasz prezes, z upoważnienia Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich gen. dyw. ds. Jana Grudniewskiego, odczytał jego postanowienie:
________Niżej  wymienieni  członkowie Koła nr 6 i jego sympatycy, którzy swoją patriotyczną postawą  i działalnością dają przykład wierności naszej Ojczyźnie oraz środowisku rodzin wojskowych zostali rozkazem Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich – gen.dyw.ds.Jana Grudniewskiego mianowani:
Na stopień generała brygady ds.
płk ds.DŹWIGAŁA Jan
płk MOSAKOWSKI Mieczysław,
 Na stopień podporucznika ds.
mł. chor. TŁOCZKOWSKI Bogusław,
sierż. ds. ROŃDA Andrzej,
kpr. ROŃDA Józef,
kol. Bąk Anna,
kol. MAZUR Jolanta,
kol. PIÓRKOWSKA Elżbieta,
kol. POWAŁKA – BINKOWSKA Zofia
________Kolejnym puntem zebrania było uhonorowanie jubilatów i solenizantów. Szczególne podziękowania i życzenia otrzymali:
kol. Janina Gierek – w 90 rocznicę urodzin;
kol. Irena Grabas   –  w 85 rocznicę urodzin;
kol. Zofia Powałka – Binkowska – w 70 rocznicę urodzin. Kol. Zosia ufundowała z tej okazji piękny i smaczny tort.
Życzenia i upominki otrzymali również solenizanci.
_______Atmosfera był znakomita! Do zobaczenia na kolejnym zebraniu, które odbędzie się 17 czerwca.

Foto: Andrzej Krzyziński                               Opracował: Eugeniusz Karbowiak


W 76. rocznicę zakończenia wojny

________W 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce –  Siergiej Andrejew w dniu 9 maja 2021 r. zorganizował na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 51 uroczystość składania wieńców i kwiatów z tej okazji.
________W uroczystości uczestniczyła delegacja naszego Koła w składzie: Anna i Eugeniusz Karbowiakowie, Jolanta i Jan Mazurowie i Jan Dźwigała oraz delegacja Stowarzyszenia Tradycji LWP z sekretarzem generalnym na czele – gen.dyw.ds.Bogdanem Pokrowskim, którzy złożyli wiązanki kwiatów.

Foto i opracowanie: Eugeniusz Karbowiak