Monthly Archives: Wrzesień 2015

You are browsing the site archives by month.

WIELKI JUBILAT

Makarewicz

płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ

      Urodził się 17 sierpnia 1925 r. w osadzie Wola Małyńska (obecnie Ukraina), pow. Równe, woj. wołyńskie w rodzinie osadnika wojskowego (s. Teresy i Stanisława Makarewicz). Dorastał razem z siostrą Elżbietą i braćmi: Kazimierzem i Stefanem. Idyllę rodzinną przerwała w dniu 10 lutego 1940 r. deportacja w głąb ZSRR do ośrodków specjalnego odosobnienia o obostrzonym rygorze i przymusowej pracy na terenie różnych republik, aż do wstąpienia, wraz z bratem Kazimierzem w dniu 12 czerwca 1943 r. na ochotnika do formującego się Wojska Polskiego. Trafił tam do 3 pp. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 12 i 13 października 1943 r. brał udział w bitwie pod Lenino. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej został skierowany do 9 pp. 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. W okresie od maja do października 1944 r. ukończył Oficerską Szkołę I Armii Wojska Polskiego. Jako oficer dowodzący plutonem i kompanią w 8 pp. 3 DP przeszedł szlak bojowy I Armii WP poprzez Warszawę, Wał Pomorski do Berlina. W walkach o Kołobrzeg był raniony w głowę. Za męstwo i odwagę w czasie w czasie walk z niemieckim okupantem został odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Military, Krzyżem Grunwaldu III Klasy i Krzyżem Walecznych.1. marca 1946 r. (w wieku 21 lat) został mianowany na stopień kapitana w korpusie oficerów piechoty. Po wojnie w latach 1949 – 1950 pobierał nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Piechoty, a w latach 1960- 1963 w Akademii Sztabu Generalnego WP i otrzymał tytuł oficera dyplomowanego. W czasie 48-letniej służby wojskowej zajmował wiele bardzo ważnych stanowisk dowódczo – sztabowych oraz w szkolnictwie wyższym od szefa sztabu pułku, poprzez zastępcę komendanta i komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, komendanta Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej do dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. W ostatnich latach służby pełnił służbę dyplomatyczną na stanowisku attaché wojskowego przy ambasadzie RP w Bułgarii.
Za osiągnięcia w służbie i pracy uhonorowany został wieloma wysokimi odznaczeniami, m. in. Orderem Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę w 1990 r. w ramach działalności społecznej, uczestniczył w pracach kilku organizacji społecznych: Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Military, Klubu Kombatantów 1 DP T. Kościuszki, Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych oraz ZBŻZ i OR WP (obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego). Od momentu powstania sprzyjał, jako DZJZ MON powstającym stowarzyszeniom żołnierskim. Obecnie jest jednym z najznamienitszych członków Koła nr 6 im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
Za niezwykle owocną działalność w naszym Związku Kapituła Zarządu Głównego przyznała dostojnemu Jubilatowi Odznakę I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Chwała dostojnemu Jubilatowi! Dziękujemy Ci Wspaniały Dowódco!
Żyj nam długo i szczęśliwie!

                                                                             mjr Jan Dźwigała – Prezes Koła Nr 6

 

Zebranie 10 września 2015 r.

Po wakacyjnej przerwie pełna sala członków Koła. Prezes mjr Jan Dźwigała wydał komendę: „Sztandar Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW” wprowadzić! Poczet sztandarowy: płk Jerzy Gąska – dowódca, st. chor. sztab. Stanisław Pieczara – sztandarowy, płk Romuald Młynarczuk – asystent – wniósł nasz sztandar.
Prezes powitał serdecznie zaproszonych gości: płk. Bogdana Millera – prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW), ppłk. Roberta Putrzyńskiego – komendanta WKU Warszawa – Praga, panią Jadwigę Tokarską – pracownicę WKU Warszawa – Praga oraz przedstawiciela Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Adama Stasińskiego, członka zarządu Koła Nr 33 naszego Związku.
Na wstępie poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zarządu Koła w poczet członków Koła i Związku został przyjęty szer. Andrzej Rońda ze Starej Niedziałki k/Mińska Mazowieckiego. Aktu wręczenia legitymacji członkowskiej dokonał prezes MZW, który życzył nowo wstępującemu wielu satysfakcji i osiągnięć w działalności społecznej.
Następnie głos zabrał komendant WKU Warszawa – Praga, który poinformował o mianowaniu naszego członka na kolejny stopień wojskowy. Pani Tokarska odczytała postanowienie Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu st. kpr. Wojciecha Wojno na stopień plutonowego. Przed sztandarem akt mianowania wręczył mu ppłk Robert Putrzyński. W imieniu Koła gratulacje złożył księdzu plutonowemu Wojtkowi – prezes Koła. Podkreślił przy tym, że jest on pierwszym i jedynym księdzem w naszym Związku.
W kolejnym punkcie zebrania prezes poinformował, że na wniosek naszego Koła – Kapituła Zarządu Głównego naszego związku nadała nw. osobom odznaki:
ppłk Robert Putrzyński – srebrną „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”,
pani Jadwiga Tokarska – brązową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”,
płk Marek Proficz – honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.
Wymienionym osobom odznaki przed sztandarem wręczał płk Bogdan Miller w towarzystwie prezesa Koła.
W dalszej części zebrania uhonorowano jubilatów, obchodzących we wrześniu okrągłe rocznice urodzin. Pierwszym z nich był płk dypl. Tadeusz Makarewicz, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, który ukończył 90 lat. Kilka zdań z opisu życiorysu dostojnego jubilata powiedział prezes honorowy naszego Koła, były bliski jego współpracownik – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Prezes koła wręczył mu od wszystkich naszych członków piękny puchar z dedykacją. Jubilat zaprezentował do poczęstunku przepiękny tort i napoje.
Drugim jubilatem był wybitny dyrygent i kompozytor – por. Marek Sewen, który ukończył 85 lat. Prezes pokrótce wspomniał jego dokonania, złożył mu życzenia od członków koła oraz wręczył piękny puchar. Jubilat zaprezentował do poczęstunku piękny tort czekoladowy.
Kolejnymi jubilatami byli: Franciszka Wasyk i szer. Józef Apolinarski, którzy ukończyli po 80 lat. Prezes złożył im życzenia i wręczył upominki od członków Koła.
Następnym jubilatem spośród członków Koła był mjr Tadeusz Kurzyński, który ukończył 65 lat. Prezes wręczył mu pamiątkową plakietkę.
Prezes Koła przedstawił jeszcze jednego jubilata spośród gości. Był nim prezes MZW. Prezent od Koła wraz z życzeniami dla prezesa MZW wręczali: Staszek Pieczara, Janek Dźwigała i Zbyszek Wrona.
W następnym punkcie prezes przedstawił małżeństwo: Franciszkę i Eugeniusza Wasyków, którzy 12 lutego br. obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji, na wniosek Koła, prezydent RP nadał im „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu wręczenia dokonała w Pałacu Ślubów w kwietniu br. – prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz. Życiorys jubilatów wraz ze slajdami przedstawiła zebranym kol. Wiesia Wypych. W imieniu Koła, pamiątkowy obraz z dedykacją jubilatom wręczyli: płk Zbigniew Wrona i mjr Jan Dźwigała. Jubilaci zaprezentowali swój pięknie przystrojony tort do poczęstunku oraz butelki szampana.
Po tym padła komenda: „Sztandar odprowadzić!”.
Dalej było już gwarno i wesoło. Jubilaci indywidualnie mieli odśpiewane i odegrane „Sto Lat”. Zebranie pod względem muzycznym (na trąbce i akordeonie) uświetnił, od wielu lat współpracujący z nami, mł. chor. Bogusław Tłoczkowski z Ciechanowa.

Foto: Marzena Dźwigała                                                Opracowała: Emilia Borkowska

Barykada września

Barykada września – symbol obrony Warszawy w 1939 r.

Jak co roku tradycyjnie 8 września o godz.17-tej przy pomniku Barykada Września na Ochocie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę obrony Warszawy w 1939r. Zorganizowana przez Dzielnicowy Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, któremu przewodniczy członek naszego Koła por. w st. spocz. Jan Molo.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota z panią burmistrz Ochoty – Katarzyną Łęgiewicz, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, delegacje kombatanckie, związkowe, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Warszawy.
Przy asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej wystawionej przez Batalion Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa odczytany został Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje biorące udział w uroczystości złożyły wińce i wiązanki przy pomniku, zaś młodzież wykonała program artystyczny. Nasze Koło reprezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. sztab. Stanisław Pieczara, asystent – płk Romuald Młynarczuk.
Wieniec złożyła delegacja Koła w składzie Paweł Witecki, Wiesława Wypych i Eugeniusz Wasyk.

Opracowała: Wiesława Wypych