Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.

Maj 26th, 2013 | by | uncategorized

maj
26

W dniu 13 czerwca br. o godz. 12.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Oddział Ochota mieszczącej się przy ul. Grójeckiej 120 odbędzie się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA …” proponuje następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
3. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu, komisji kontroli wewnętrznej oraz sprawozdania
finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2012
4. Zmiany w składzie zarządu SIS
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad.

Prezes SIS – Zbigniew WRONA

Authored by

Możliwość komentowania jest wyłączona.