Uroczystość przed GNŻ

______Dla uczczenia 76. rocznicy bitwy 1 DP im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino (12-13.10.1943 r.)  na Pl. J. Piłsudskiego w Warszawie  odbyła się uroczystość składania wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe, wśród których na pierwszym miejscu stał poczet naszego Koła w składzie: płk WP, gen.bryg.ds. Jerzy Gąska – dowódca pocztu, st.chor.szt. Jan Mazur – sztandarowy, mjr WP ppłk ds. Jan Dźwigała – asystent. Delegacja koła Nr 6 w składzie: płk WP, gen.bryg.ds. Zbigniew Wrona – przewodniczący, kol. Anna  i kpt. WP, mjr ds. Eugeniusz Karbowiakowie – członkowie delegacji, złożyła wiązankę kwiatów.
______Wśród uczestników uroczystości byli również: Teresa i płk Marian Paździorowie oraz por. Ludwik Bender.
______Uroczystość zorganizował ZG ZŻWP.

Foto i opracowanie:  Eugeniusz Karbowiak


Comments are closed.

Post Navigation