Monthly Archives: Maj 2015

You are browsing the site archives by month.

Zebranie 14 maj 2015

Na zebranie w dniu 14 maja przybył zaproszony przez zarząd – kol. płk Bogdan Miller – prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Drugim z zaproszonych gości był koordynator do spraw kombatantów w Dzielnicy Ochota – pan Mirosław Chada. Po ich przywitaniu przez naszego prezesa głos zabrał prezes honorowy – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Przekazał w kilku pięknych słowach wydarzenia dotyczące obchodzonej w maju br. – 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz ocenę udziału polskiego wojska w rozgromieniu faszyzmu niemieckiego. Za celne sformułowania otrzymał należne brawa.
Następnie kol. Staszek Pieczara, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, odczytał: postanowienie Ministra Obrony Narodowej z 28.04.2015r. w sprawie mianowania na stopień porucznika: ppor. Jana Molo oraz wyciąg z Uchwały nr 5/2015/K z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyróżnień członków naszego Koła za patriotyczną postawę i wytężoną działalność społeczną w szeregach ZŻWP. Mocą tej uchwały odznaczeni zostali:
Odznaką I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”- kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz;
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Julian Mieczysław Jastrzębski;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. chor. szt. Mirosław Hajduk;
Brązowymi Odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. ppłk Edward Bernolak i ppłk Henryk Kinasiewicz;
Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Kazimierz Komocki i kol. płk Marek Proficz.
Po dekoracjach nastąpiło wręczenie wszystkim dyplomów honorowych związanych z Rocznicą Zwycięstwa;
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Eugeniusz GRADOŃ
3. ppłk Adam GRZEŚKOWIAK
4. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
5. ppłk Władysław KAŹMIERCZAK
6. płk Tadeusz MAKAREWICZ
7. por. Jan NIEDŹWIECKI
8. por. Marek SEWEN – ŁAGODA
9. płk Józef TURLEJSKI
10. płk Antoni RUMIAK
11. ppor. Jan WĘGIEREK.
W imieniu uhonorowanych wystąpił płk Makarewicz. Nawiązał do rocznicy, do swoich przeżyć frontowych (przeszedł szlak bojowy Lenino – Berlin), czasy dzieciństwa i wywózki w głąb ZSRR. Ustosunkował się bardzo emocjonalnie do rosnących w siłę organizacji pro banderowskich na Ukrainie. Wspomniał o ok. 200 tys. Polek i Polaków wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przez UPA. Za tę wypowiedź otrzymał brawa na stojąco.
Dyplomy wręczali: prezes MZW i prezes Koła.

Spotkanie w sejmie

8 maja o g. 12.00 w Sejmie odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Głównego naszego Związku gen. dyw. Franciszka Puchały z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD (Leszkiem Millerem, Tadeuszem Iwińskim i Stanisławem Wziątkiem). Poświęcone ono było 70-tej rocznicy Zwycięstwa. Spotkanie prowadził pos. Wziątek. Pos. Miller i nasz prezes w swych wystąpieniach skupili się na oddaniu hołdu poległym w II wojnie światowej oraz weteranom walk na wschodzie i zachodzie, w Afryce i w podziemnych formacjach w kraju. W spotkaniu tym uczestniczyła m. in. 15-to osobowa grupa członków naszego Koła. Dwaj z nich – weterani: por. Ludwik Bender i płk Eugeniusz Gradoń – otrzymali z rąk pos. Wziątka wiązanki kwiatów. Obecna była liczna grupa młodzieży z liceum wojskowego.

Opracował: Jan Dźwigała

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Po raz pierwszy w piątek 8 maja 2015r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek 7 maja ustawę w tej sprawie, która znosi równocześnie Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. W tym dniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się rano krótka, ale podniosła uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W obchodach wzięli udział weterani – żołnierze walczący w latach 1939-1945 na wszystkich frontach, przedstawiciele Związku ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z kierownikiem ministrem Janem Ciechanowskim, generałowie z Ministerstwa Obrony Narodowej delegacje różnych ugrupowań związkowych, stowarzyszeń i mieszkańcy stolicy. Po zmianie warty honorowej przy GNŻ i odegraniu hymnu państwowego przemówienie okolicznościowe wygłosił minister Ciechanowski, który podkreślił wielkie zasługi żołnierzy w walce o wyzwolenie Polski od hitlerowskiego jarzma. Naród polski nie pogodził się z utratą niepodległości i dzielnie walczył przez 6 lat na różnych frontach II Wojny Światowej. Pamiętajmy i nie zapomnijmy o tych tragicznych losach rodaków w walce o wolność naszego kraju. Przy dźwiękach werbli poszczególne delegacje złożyły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza oddając hołd poległym za naszą Ojczyznę żołnierzom. Uroczystość odbyła się przy asyście pocztów sztandarowych stowarzyszeń kombatanckich i Związku Żołnierzy WP. Nasze Koło godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. sztab. Stanisław Pieczara, asystent – płk Romuald Młynarczuk.

Opracowała: Wiesława Wypych