Monthly Archives: Maj 2013

You are browsing the site archives by month.

Zebranie Koła w dniu 13.06.br.

Uprzejmie informuję, że o godz. 10.00 w dniu 13 czerwca br. w siedzibie PKPS-Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 rozpocznie się zebranie naszego Koła.
Po zakończeniu zebrania planowane jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA …”
Prezes Zarządu Koła – Jan DŹWIGAŁA

ROCZNICA ZWYCIĘSTWA

ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM W KOLE NR 6 PRZY DGW
9 maja 2013 r. g. 10.00. Sala Ochockiego Oddziału PKPS przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie wypełniona po brzegi. W 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie zebrali się członkowie (część z nich w galowych mundurach) i sympatycy Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. W sali jest sztandar Koła.
Zebranie zaczynamy informacjami:
●17 kwietnia br. zmarł po ciężkiej chorobie Kolega – płk Jerzy Malinowski, weteran wojenny, ranny pod Budziszynem. Został pochowany z asystą wojskową, z udziałem naszego sztandaru oraz wielu koleżanek i kolegów na Cmentarzu Komunalnym Południowym. Chwilą ciszy zebrani uczcili jego pamięć.
● w czasie ostatniego posiedzenia zarządu Koła w poczet członków Koła i Związku została przyjęta pani Anna Karbowiak. Zebrani brawami powitali nową koleżankę i życzyli jej sympatycznej współpracy z pozostałymi członkami oraz wiele radości.

Na zebranie przybył sekretarz generalny naszego związku płk Jan Kacprzak, który został
serdecznie powitany przez zebranych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Honorowy Prezes Koła – płk Eugeniusz Gradoń. Podkreślił wielką wagę zwycięstwa koalicji (z Polską) nad hitlerowskimi Niemcami. Przypomniał, że w szeregach Koła znajdują się weterani walk: gen. bryg. Mieczysław Baka, por. Ludwik Bender, płk Adam Grześkowiak, płk Julian Mieczysław Jastrzębski, por. Zdzisław Łuczak, płk Tadeusz Makarewicz, por. Jan Niedźwiecki, płk Marian Nowacki, płk Józef Turlejski, ppor. Jan Węgierek.
W dalszej części zebrania zostały wręczone wyróżnienia, które na wniosek zarządu Koła przyznała Kapituła i Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Wyróżnienia wręczał i gratulował płk Jan Kacprzak i mjr Jan Dźwigała nw. Koleżankom i Kolegom:

Odznaka „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

Złota:
1. gen. bryg. Mieczysław BAKA
2. płk dypl. Tadeusz MAKAREWICZ
Srebrna
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
3. płk Ryszard MĄKOLSKI
4. płk Mieczysław MOSAKOWSKI
5. płk Marian NOWACKI
6. ppłk Jan OTRĘBOWSKI
7. płk Mieczysław RESPONDEK
8. ppłk Józef SZANIAWSKI
9. chor. Eugeniusz WASYK
10. ppor. Jan WĘGIEREK
11. st. chor. Paweł WITECKI
Brązowa
1. mł. chor. szt. Józef DŹWIGAŁA
2. ppłk Marek GÓRKA
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
1. płk Jarosław ANDRZEJEWSKI
2. Emilia BORKOWSKA
3. Agata JASTRZĘBSKA
4. st. chor. szt. Władysław JOŃCZYK
5. kpt. Eugeniusz KARBOWIAK
6. ppłk Henryk KINASIEWICZ
7. st. chor. Leszek KLIMEK
8. Zofia KUCHARSKA
9. mjr Tadeusz KURZYŃSKI
10. Małgorzata Ewa MACYSZYN
11. chor. szt. Jan MAZUR
12. płk Antoni MOROZ
13. chor. Krzysztof MUCHA
14. ppłk Andrzej NOWACKI
15. płk Marian PAŹDZIOR
16. płk Paweł SPECIK
17. płk Eugeniusz SZULFER
18. płk Stanisław TOMASZEWSKI
19. Maria URBANIAK
20. ppłk Teodor Stefan WIKLIŃSKI
21. płk Andrzej WYSZYŃSKI
Medal „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
1. mjr Ryszard GOSPODARSKI
2. płk Kazimierz WTOREK
3. Maria ŻURAWIK
List gratulacyjny od Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP
1. płk Romuald MŁYNARCZUK
2. ppłk Grzegorz SEROCKI
3. płk Zbigniew WRONA

W swoim wystąpieniu płk Jan Kacprzak mówił o sprawach wewnętrznych Związku. Podkreślił również dużą rolę pomocy koleżeńskiej i solidarności w Kole i Związku, zachęcał do aktywnej działalności na każdym kierunku, który przynosi satysfakcję jednym, a uśmiech i radość innym.
Zebrani odśpiewali wyróżnionym „Sto lat”. Wykonano pamiątkowe fotografie na tle sztandaru. W imieniu wyróżnionych podziękowanie sekretarzowi generalnemu i naszemu zarządowi złożył płk Mieczysław Mosakowski.

Kolejny wielki moment – 2 maja br. Halina Zofia i Władysław Jończykowie obchodzili 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Zarząd wystąpił z wnioskiem do Prezydenta RP o przyznanie im Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Od członków Koła Jubilaci otrzymali pamiątkowa wazę z dedykacją i piękny bukiet kwiatów. Zebrani odśpiewali „100 lat”. Ta część kończy się fotografią na tle sztandaru i pocztu. Jubilaci przekazali zebranym pyszne ciasta.

Następuje uhonorowanie „okrągłych” rocznic urodzin.

Najpierw kolega płk Józef Turlejski, który w 12 maja kończy 90 lat. Od koleżanek i kolegów otrzymuje pamiątkową plakietkę z orłem i kwiaty oraz pozuje do fotografii ze sztandarem. Jubilat częstuje zebrany pięknym i smacznym tortem.

Kolejnym jubilatem z marca był ppłk Grzegorz Serocki, który w marcu ukończył 70 lat. Piękną wazę z dedykacją otrzymał z rąk prezesa Koła Pamiątkowe zdjęcie na tle sztandaru zatrzyma ten radosny moment na długo.

Najmłodszym jubilatem był mjr Zbigniew Lichocki, obchodzący w maju 60. urodziny. On również otrzymuje plakietkę i pozuje do fotografii ze sztandarem.

Następnie życzenia otrzymali wszyscy majowi solenizanci i jubilaci, którzy również częstowali ciastem, kawą, herbatą i czymś jeszcze.

Od siebie dodam, że płk Eugeniusz Gradoń brał udział w wojnie w formacji BCh.
Emilia Borkowska

 

Chor. Ryszard ZIENKIEWICZ (07.03.1944 – 10.05.2013)

Z żalem zawiadamiam iż przeżywszy 69. lat zmarł nagle nasz Kolega, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej naszego koła – chor. Ryszard ZIENKIEWICZ.
Uroczystość pogrzebowa z udziałem naszego pocztu sztandarowego i wojskowej asysty honorowej rozpocznie się o g. 12.30 dnia 20 maja 2013 r. w kościele murowanym przy ul. św. Wincentego 81 przy Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie mszą, po której nastąpi wyprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego na cmentarz miejscowy.
Zmarły był zasłużonym żołnierzem, pełnił służbę wojskowa m. in w jednostkach podległych Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON w okresie 1.10.1962 do 20.06.1985 r. (poirr WSW, 61pbud).
Za osiągnięcia w służbie i pracy był odznaczony i wyróżniany.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia i bólu.

Cześć Jego pamięci!
Członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP
ZŻWP przy DGW